Beleid en prestaties

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers. Deze zijn de kern van de organisatie.

Personeel & Ontwikkeling

De kwaliteit van onze medewerkers wordt continue getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteren we alle zaken die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, instructie en opleiding.

De opbouw van het personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst. Waar mogelijk worden kantoor- en buitenfuncties ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan wel het contracteren van bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Ook biedt M. Heezen actief kansen aan leerlingen en stagiaires.

M. Heezen wil de flexibele schil van arbeidskrachten en in te zetten materieel, welke bestaat uit inhuurpersoneel en inhuurmachines, op peil houden. Hierdoor is het mogelijk om snel te reageren op wisselend werkaanbod. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen.

Tot slot zijn we PSO gecertificeerd. PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie instrument. Tevens dient het als kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Maatschappelijke initiatieven

M. Heezen is als familiebedrijf altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te houden zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij en een bron van werkgelegenheid en ontwikkeling. Bijvoorbeeld sponsort M. Heezen sport-, cultuur- en maatschappelijke projecten (zelfs internationaal, zoals in Suriname), organiseert het activiteiten voor kinderen en geeft het gastcolleges in het (hoger) onderwijs.

CO₂-Prestatieladder

M. Heezen is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO₂-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. M. Heezen is gecertificeerd conform de CO₂-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO₂-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO₂-emissie serieus nemen.

Beleid CO₂ emissie

M. Heezen is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO₂-emissie te reduceren. In 2013 is M. Heezen gestart met het meten van haar CO₂-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om onze CO₂-footprint te reduceren. Voor 2018 - 2020 was de doelstelling om de CO₂-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II t.o.v. het referentiejaar 2017. Dit is een absolute besparing van 110,5 ton CO₂. De CO₂-emissie per fte is t.o.v. het referentiejaar gestegen zowel in scope 1 (22,35%) als in scope 2 (22,41%). Wij zijn echter van mening dat we in werkelijkheid zeker wel een reductie bewerkstelligd hebben, echter omdat we rekenen o.b.v. fte is dit niet terug te zien. Volgens ons, en dat kunnen we ook met projecten onderbouwen, is de stijging het gevolg van verandering in aard en omvang van projecten die de afgelopen jaren (2019-2020) zijn uitgevoerd. In de periode 2016 t/m 2018 hadden we een piek in hand (renovatie)sloop projecten en veel asbestsaneringen: relatief veel “schoner” werk. Vanaf het laatste kwartaal 2018 tot heden hebben we veel meer machinale (totaal)sloop projecten gehad, waardoor veel meer inzet machines en daardoor veel dieselverbruik. Dit is een tendens in de gehele sloopbranche. Verder hebben we groei doorgemaakt in industriële sloop, sloop t.b.v. logistieke ontwikkelingen en infrawerken. Dat gaat gepaard met extra dieselverbruik. Voor de toekomst gaan we bekijken of we de CO2-uitstoot en de doelstellingen kunnen relateren aan het type projecten die we uitvoeren, om zo een reëler beeld te krijgen.

 

Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen en materieel proberen we het negatieve effect op de CO2-emissie zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij o.a. aan de aanschaf van elektrische personenauto's, bedrijfsbussen, heftrucks en kranen, EURO-6D vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen (Stage-IV/V). M.b.t. het creëren van bewustwordingsgedrag zijn ook inspanningen verricht, zoals "good housekeeping" op het kantoor. Met de 528 zonnepanelen op ons pand in Eindhoven wekken we bijna de helft van onze energie voor die locatie op. Verder reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van Ledverlichting, bijvoorbeeld op de bedrijfslocatie in Eindhoven. In onze CO2-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op de website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik, CO2-emissie en onze plannen om deze te reduceren.

Uitstoot door vervoer

De CO₂-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO₂-footprint. Om dit te reduceren heeft M. Heezen een aantal maatregelen genomen:

  • vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel.

  • chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;

  • goed onderhouden materieel;

  • periodiek controleren van de bandenspanning;

  • ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

 

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. Ook in de nabije toekomst blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we onze CO2-emissie verlagen.

Relevante artikelen