Blijf op de hoogte

Halfjaarlijkse update prestatie
CO2-reductie 30-06-2020

Als organisatie willen wij ons onderscheiden door zowel zelfstandig als in onderlinge samenwerking projecten uit te voeren en hierbij verantwoord om te gaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Door duurzame investeringen te doen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden we het negatieve effect door CO₂-emissie zo klein mogelijk. Met het oog op de generaties na ons.

Doelstelling

De totale CO₂-uitstoot over 2019 bedroeg 4.191 ton. De organisatie heeft de doelstelling bepaald om de CO₂-uitstoot te verlagen met 3% in zowel scope I als in scope II, te realiseren in 3 jaar (2018-2020) t.o.v. het referentie-/basisjaar 2017. Om dit te bereiken zijn er diverse acties ingezet om elektriciteit te besparen en het brandstofverbruik te verlagen, zoals investeringen in materieel met lager brandstofverbruik en/of hybride motoren, energiezuinige computersystemen en beeldschermen, automatische verlichting en ledverlichting, het aanschaffen van zonnepanelen en het creëren van bewustwording bij het gebruik van middelen.

Resultaat

De CO₂-uitstoot per fte is t.o.v. het basisjaar gestegen zowel in scope I (6,5%) als in scope II (15,5%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt (de uitbreiding van het machinepark met 2 grote kranen). Arbo-technisch is dit beter, maar voor de CO₂- emissie heeft dit een negatief effect. In 2019 is er 6,0% meer diesel verbruikt dan in 2018. Dit komt gedeeltelijk ook door de overname van B. Schepens B.V. per 01-07-2019. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we het negatieve effect door CO₂-emissie zo klein mogelijk te houden.

De CO₂-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton CO₂ per fte. Deze was voor 2019: 11,23 ton in scope I en 0,67 ton in scope II.

Investeringen en ontwikkelingen

We blijven investeren in energiezuinige voertuigen en materieel. Denk hierbij aan o.a. de aanschaf van elektrische auto's en laadpalen, heftrucks, brandstofzuinige vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen. Tijdens de diverse verbouwingen van onze panden maken we gebruik van duurzame ontwikkelingen. Verder wordt geïnvesteerd in tablets om op de projectlocaties te gebruiken i.p.v. papieren dossiers, dit brengt een vermindering van de papierstroom teweeg. Al deze gegevens hebben invloed op de uitkomst van de CO₂-emissie.

Ook voor het creëren van bewustwordingsgedrag zijn inspanningen verricht. Verder reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van ledlampen.

Toekomst

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van de organisatie en de portemonnee. Ook in de toekomst blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we het negatieve effect door CO₂-emissie zo klein mogelijk houden.

Een initiatief waar we aan deelnemen is Green Business Club (GBC). Door deelname aan GBC participeren we in de keten ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. De GBC is de aanjager van lokale verduurzaming. Ze geloven in de kracht van de samenwerking en willen concrete duurzame projecten neerzetten waarmee het gebied nog aantrekkelijker en levendiger wordt gemaakt. GBC is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieu verantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet aantoonbaar te maken. Hiervoor nemen we o.a. deel aan bijeenkomsten waarbij ervaringen ten behoeve van CO₂-emissie worden gedeeld.

Verder werken we nauw samen met The Natural Step. Aan de hand van een praktisch proces en heldere stappen geven we samen met collega’s, partners en opdrachtgevers duurzaamheid betekenis en de organisatie richting. En daarin zijn we niet alleen. De regio Zuid-Nederland is aan de slag met duurzaamheid volgens de aanpak van The Natural Step.

Wil jij meer weten over onze invulling van The Natural Step Principes en hoe wij dit gaan bereiken? Klik op de knop onderaan de pagina.

The Natural Step Principes

Transparantie

De zorg voor het milieu is opgenomen in het ondernemingsbeleid en vastgelegd in het KAM-systeem. In onze CO₂-Emissie-Inventaris en het energiemanagement actieplan, die op onze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik CO₂ en onze plannen om deze te verlagen.


In de circulaire economie zien we volop kansen. Vanuit wat we in de praktijk zien, is de overtuiging ontstaan om onze kennis te delen. Zodat we dingen die beter kunnen, ook beter doen in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat, wanneer we samen nadenken over het complete systeem en ketensamenwerking tot stand brengen, er bijzonder veel bereikt kan worden in hergebruik van materialen, de inzet van mensen en het efficiënt gebruiken van kostbare tijd. Nog duurzamer slopen bereiken we alleen als we onze visie delen. In het in 2018 door ons uitgebrachte boek: “Samen sterk voor morgen” leggen we onze visie op de circulaire economie, ketensamenwerking en systeemdenken aan de lezer voor. In het boek komen ook vele anderen aan het woord. Zij delen hun kennis en ervaringen, waardoor er een breder beeld ontstaat van de kansen die er liggen.


Op weg naar een duurzame toekomst hebben we al mooie stappen gezet. We zijn ervan overtuigd dat we samen nog grotere en concretere stappen kunnen zetten. We dagen iedereen uit om ideeën aan te dragen waardoor we het nóg beter kunnen doen. Deze kunt u kenbaar maken via onze Kwaliteit- Arbo en Milieuafdeling.

Meer weten?

Wil jij meer weten over wat wij doen met betrekking tot duurzaamheid, circulariteit of maatschappelijk verantwoord ondernemen?