Risicoklasse asbest

Risicoklasse asbest

Asbest kent drie risicoklassen, namelijk: 1, 2 en 2a waar voor iedere klasse andere eisen en benodigde certificaten gelden. M. Heezen is gespecialiseerd in asbestsanering en beschikt over de juiste kennis, ervaring en certificaten om alle risicoklassen veilig en zorgvuldig te behandelen.

Risicoklasse 1: laag

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk is relatief laag, maar er moeten wel bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Denk aan beschermende, afwasbare kleding en schoenen en een gelaatsmasker. Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 1 als het hechtgebonden, niet aangetast of verweerd is en zonder bewerkingen of breuken verwijderd kan worden.

Risicoklasse 2: normaal

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk hoger. Een saneerder heeft een Procescertificaat Asbestverwijdering nodig om dit te mogen verwijderen. Het gebruik van beschermende middelen is voor deze klasse veel uitgebreider. Hier is bijvoorbeeld ook een decontaminatie-unit nodig. Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 2 als het hechtgebonden of niet-hechtgebonden is en breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten.

Risicoklasse 2A: hoog

Ook hier is de asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk hoog en de saneerder heeft hetzelfde certificaat nodig om dit uit te mogen voeren. Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 2A als in het materiaal amfibole asbest is toegepast. In de meeste gevallen van een 2A-sanering zal er na de sanering een verzwaarde eindcontrole plaatsvinden middels SEM-analyses.