Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop: een veilige werkomgeving

Bij M. Heezen heeft de veiligheid en gezondheid van zowel onze medewerkers als omgeving topprioriteit. Wij faciliteren en doen er alles aan binnen onze bedrijfsvoering en werkzaamheden om een veilige werkomgeving te bieden. Door middel van ons doel 'Veiligheid Voorop' blijven we op consistente basis beroep doen op de veiligheid en veilig werken. Hierin streven we naar 100% veiligheid.

Veilig slopen in binnenstedelijke gebieden
Veilig slopen bij werken op hoogte
Veilig werken in de sloop
Veiligheid en gezondheid voor mens en omgeving in de sloopsector
Een veilige werkomgeving bieden bij werken op hoogte

Veiligheidsbewustzijn

Om onze medewerkers nog bewuster te maken van veiligheid hebben we een veiligheidsbewustzijnsprogramma. Veilig én gezond werken zal constant aandacht blijven vragen, doordat het vakgebied zich telkens door blijft ontwikkelen. Binnen het bewustzijnsprogramma faciliteren we alles om een veilige werkomgeving te creëren: van start-werkbesprekingen, werkplekinspecties, toolbox-meetings, bijeenkomsten waarbij we spreken over veilig werken, veiligheidsvlogs tot aan het beste materieel en PBM's. Niet alleen worden alle inspanningen op het gebied van veiligheid met de betreffende uitvoerder/bedrijfsleider besproken, ook de directie zit er bovenop. Hierbij hanteren wij de volgende 5 prio's:

  • Valgevaar / werken op hoogte

  • Werkfront afscherming

  • Gebruik PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen)

  • Keuring arbeidsmiddelen

  • VGM in werkplan

Heezen Bedrijven app

Een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor onze medewerkers en omgeving vinden wij het belangrijkste van alles. Om het veiligheidsbewustzijnsprogramma te ondersteunen hebben we een Heezen Bedrijven app ontwikkeld. Via deze app leggen we extra aandacht op toolboxen, instructies, veiligheidsvlogs en werkprocessen. Ook maakt de app het mogelijk om eenvoudig werkplekinspecties te houden, VGM-meldingen te maken en gemakkelijk met elkaar in contact te komen over veilig werken - uiteraard naast het fysieke contact.

Heezen Bedrijven app

Risico-inventarisatie & evaluaties

Binnen de organisatie wordt iedere medewerker geïnformeerd en begeleid over de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. Per functie zijn de RI&E's opgesteld en behandelen we de risico's, aandachtspunten en bijbehorende aanbevolen maatregelen van de betreffende functie in veiligheid, gezondheid en welzijn. Door alle risico’s en gevaren zo goed mogelijk te inventariseren en de juiste beheersmaatregelen op toe te passen, voorkomen we ongevallen. Bij onvoorziene situaties handelen we pas wanneer de veiligste manier van uitvoering is gevonden en zorgen we voor goede communicatie. Hierop wordt toezicht gehouden op ieder niveau!

Spreek elkaar aan!

Veiligheid op de werkvloer is een proces dat nooit stopt en waar we ons constant in moeten blijven verbeteren. We vinden het uiterst belangrijk om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Door op dagelijkse basis middels ons veiligheidsbewustzijnsprogramma bezig te zijn met veiligheid, goed met elkaar te communiceren én elkaar aan te spreken op onveilig gedrag, streven we naar een steeds veiligere werkomgeving. Veiligheid voorop.