Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop

Bij M. Heezen hechten wij een groot belang aan de veiligheid en gezondheid van zowel onze medewerkers als omgeving. Wij faciliteren en doen er alles aan binnen onze bedrijfsvoering en werkzaamheden om een veilige werkomgeving te kunnen bieden. Door middel van ons doel 'Veiligheid Voorop' blijven we op consistente basis beroep doen op de veiligheid en veilig werken. Ongevallen komen nog té vaak voor binnen de sector en kunnen we ons niet permitteren. We streven naar 100% veiligheid. Onze medewerkers en de omgeving zijn hierin het allerbelangrijkste.

Veiligheidsbewustzijn programma

Enkele jaren geleden zijn we bij M. Heezen begonnen met het veiligheidsbewustzijnsprogramma, om onze medewerkers hier nog meer bewust van te maken. Veilig en gezond werken zal constant aandacht blijven vragen. Het veiligheidsbewustzijnsprogramma houdt in dat we alles faciliteren om een veilige werkomgeving te creëren. We houden onder andere start-werkbesprekingen, werkplekinspecties, diverse toolbox-meetings, bijeenkomsten waar we met de medewerkers spreken over veilig werken, naast uiteraard het faciliteren van alle materiële goederen die nodig zijn. Niet alleen worden alle uitkomsten van deze werkplekinspecties natuurlijk doorgesproken met de betreffende uitvoerders/bedrijfsleiders, maar wordt ook de directie op de hoogte gesteld.

Het streven naar veilig werken zit in het DNA. Een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor onze medewerkers en omgeving is het belangrijkste van alles.

Functie RI&E's

Binnen de organisatie wordt iedere medewerker geïnformeerd en begeleid over de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. We maken hiervoor onder andere gebruik van start-werkbesprekingen, toolbox-meetings en de functie RI&E's (Risico Inventarisatie & Evaluaties).

Per functie zijn de RI&E's opgesteld en behandelen we de risico's van de betreffende functie in veiligheid, gezondheid en welzijn. De aandachtspunten, risico's/knelpunten en bijbehorende aanbevolen maatregelen worden benoemd. Door het opdoen van nieuwe inzichten of ongevallen/incidenten die gebeurd zijn, worden de risico's aangepast en/of aangevuld.

Door alle risico’s en gevaren zo goed mogelijk te inventariseren en de juiste beheersmaatregelen op toe te passen, voorkomen we de meeste ongevallen. Mochten er onvoorziene situaties ontstaan, zorgen we voor goede communicatie met zowel het team als de opdrachtgever. Vervolgens zullen we pas verder gaan wanneer de veiligste manier van uitvoering is gevonden.

Door goede voorbereidingen kunnen we goede instructies geven aan het personeel. Hierop wordt toezicht gehouden op elk niveau.

Veilig werken

Veranderingen komen niet van vandaag op morgen en dit is bij veiligheidsgedrag niet anders. We vinden het uiterst belangrijk dat we hier verantwoordelijk mee omgaan. We blijven hierin groeien, door goed te communiceren, elkaar aan te spreken op gedrag en handelingen en hier dagelijks middels het veiligheidsbewustzijnsprogramma mee bezig te zijn.

"Men is steeds meer en meer bezig met de veiligheid en gezondheid op projecten en dat is goed om te zien. Maar dat neemt niet weg dat we nog een lange weg te gaan hebben. We streven naar 100% veilig werken. Het belangrijkste hierin zijn onze medewerkers en omgeving! Het is een proces wat nooit stopt en waar we ons constant in moeten blijven verbeteren."

Door op dagelijkse basis bezig te zijn met veiligheid, goed met elkaar te praten én elkaar te spreken op onveilig gedrag, streven we naar een steeds veiligere werkomgeving. Veiligheid staat altijd voorop.

5 Prio's

Bij het veiliger maken van onze werkplek focussen we op de belangrijkste en meest actuele risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen M. Heezen. Hiervoor is een top 5 samengesteld. Op deze risico's wordt de focus gelegd, maar in het kielzog hiervan liften ook andere risico's mee. Door te kiezen voor een top 5 blijft het overzichtelijk. De 5 Prio's bestaan uit:

  • Valgevaar / werken op hoogte

  • Werkfront afscherming

  • Gebruik PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen)

  • Keuring arbeidsmiddelen

  • VGM in werkplan

* dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Meer weten?

Meer weten over veiligheid, veilig werken of het veiligheidsbewustzijnsprogramma? Of weten wat wij voor uw organisatie kunnen beteken? Neem contact op en laat het ons weten!