Sloopwerken

Sloopwerken: verantwoord, nauwkeurig en met beleid slopen

Specialist in sloopwerken M. Heezen zet de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving áltijd voorop. Daarom beginnen we een sloopproject niet met hakken of breken, maar met planmatig overleg. We bespreken de omstandigheden en eisen van het project met de opdrachtgever en belanghebbenden. Hierbij komen, naast de veiligheids- en technische zaken, ook de potentiële waarde van de materiaalstromen aan bod. Nagenoeg alle vrijkomende materialen worden circulair hergebruikt of hoogwaardig gerecycled! Oftewel: circulair slopen.

Werkwijze sloop

Na samenstelling van het projectteam wordt een definitief werkplan met bijhorende planning opgesteld. Veel aandacht voor omgevingsmanagement zorgt er mede voor dat onze werkzaamheden, met minimale impact voor de omgeving gerealiseerd worden. Cruciaal, zeker in een binnenstedelijke omgeving.

De werkzaamheden starten altijd met de start-werkbespreking en het veilig inrichten van het werkgebied. Daarna volgen diverse werkprocessen afhankelijk van het project en de omgeving. Als er sprake is van asbestsanering wordt dit als eerste uitgevoerd, vervolgens wordt het gehele pand samen met onze collega's van 2dehandsbouwmaterialen.nl ontdaan van herbruikbare materialen. Vervolgens wordt gestart met de machinale sloopwerken. Altijd met goed gekwalificeerd personeel dat beschikt over de juiste certificeringen.

98% van de vrijkomende materialen uit onze sloopprojecten wordt door ons circulair hergebruikt of hoogwaardig gerecycled. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van onze eigen online platformen inclusief onze hubs zoals 2dehandsbouwmaterialen.nl en zijn we mede-founder van de stichting en deelnemer in de coöperatie Insert (een non-profit organisatie die de omslag maakt naar circulair bouwen in de bouw-, civiele en groenwereld).

2dehandsbouwmaterialen.nl & Insert

Zodra het gebouw of delen van het gebouw zijn gesloopt worden de overige materialen afgevoerd en de slooplocatie veilig en met netheid overgedragen voor verdere ontwikkelingen. Belangrijk hierin is onze mobiele puinbreker die slooppuin direct omzet als grondstof in nieuwe beton of fundatiemateriaal.

Veiligheid tijdens slopen

We doen er alles aan om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers en omgeving. We kennen de situaties, hebben de ervaringen en kennen de risico’s. We streven naar 100% veiligheid. Wil jij meer weten over veilig werken of de inzet van ons veiligheidsbewustzijn programma?

Kwaliteit & duurzaamheid

Heezen beschikt over een groot, modern en innovatief machinepark. Veel wordt er geïnvesteerd in elektrisch en energie zuinigheid om te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van de CO2-prestaties. Daarnaast beschikken we ook over al de benodigde machines en gereedschappen. Als familiebedrijf zijn we dan ook al decennialang bezig met duurzaamheid. Dat betekent dat wij altijd verantwoord omgaan met veiligheid, mensen, milieu, energie en grondstoffen. Daarmee stimuleren we circulair hergebruik en waarborgen we continuïteit voor de toekomst!

We begrijpen de complexiteit van het werk met zorg voor de omgeving. Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze werkprocessen en dienstverlening te waarborgen, beschikken wij over diverse certificeringen van onafhankelijke instanties. Hierdoor is veiligheid, duurzaamheid en circulariteit geborgd in de bedrijfsprocessen. Dit vind plaats vanaf voorbereiding tot en met het werkveld op de projectlocatie en daarna. Dit wordt gedaan in de vorm van inventarisatie (risicobeoordeling), beheersmaatregelen, documentatie en controle.

Meer weten over sloopwerken?

Wilt u weten wat wij op het gebied van sloopwerken voor uw organisatie kunnen betekenen? Een offerte ontvangen voor uw eigen project? Neem contact met ons op en laat het weten. Of neem een kijkje in onze referenties.

In de praktijk