Sloopwerken

Sloopwerken: veilig, duurzaam en circulair

Specialist in sloopwerken M. Heezen zet de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving áltijd voorop. Daarom beginnen we een sloopproject niet met hakken of breken, maar met planmatig overleg. We bespreken de omstandigheden en eisen van het project met de opdrachtgever en belanghebbenden. Hierbij komen, naast de veiligheids- en technische zaken, ook de potentiële waarde van de materiaalstromen aan bod. Nagenoeg alle vrijkomende materialen worden circulair hergebruikt of hoogwaardig gerecycled! Oftewel: circulair slopen.

Werkwijze sloop

Na samenstelling van het projectteam, stellen we een definitief werkplan met bijhorende planning op. Veel aandacht voor omgevingsmanagement zorgt er voor dat onze werkzaamheden met minimale impact voor de omgeving wordt gerealiseerd. Dit is cruciaal, zeker in een binnenstedelijke omgeving.

De werkzaamheden starten altijd met de start-werkbespreking en het veilig inrichten van het werkgebied. Daarna volgen diverse werkprocessen afhankelijk van het project en de omgeving. Als er sprake is van asbestsanering wordt dit als eerste uitgevoerd, vervolgens wordt het gehele pand samen met onze collega's van 2dehandsbouwmaterialen.nl ontdaan van herbruikbare materialen. Vervolgens starten we met de machinale sloopwerken.

Zodra het gebouw of delen van het gebouw zijn gesloopt worden de overige materialen afgevoerd en wordt de slooplocatie veilig en met netheid overgedragen voor verdere ontwikkelingen. Belangrijk hierin is onze mobiele puinbreker die slooppuin direct omzet als grondstof in nieuwe beton of fundatiemateriaal.

In de praktijk

Veiligheid tijdens slopen

We doen er alles aan om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers en omgeving. We kennen de situaties, hebben de ervaringen en kennen de risico’s. We streven naar 100% veiligheid. Wil jij meer weten over veilig werken of de inzet van ons veiligheidsbewustzijn programma? Klik hier voor meer informatie.

Duurzaamheid en elektrisch matrieel

Heezen beschikt over een groot, modern en innovatief machinepark. Veel wordt er geïnvesteerd in elektrisch en energie zuinigheid om te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van de CO2-prestaties. Daarnaast beschikken we ook over al de benodigde machines en gereedschappen. Als familiebedrijf zijn we dan ook al decennialang bezig met duurzaamheid. Dat betekent dat wij altijd verantwoord omgaan met veiligheid, mensen, milieu, energie en grondstoffen. Daarmee stimuleren we circulair hergebruik en waarborgen we continuïteit voor de toekomst! Dit is gewaarborgd door diverse certificeringen van onafhankelijke instanties.

Duurzame inzet door elektrificatie van het materieel
Elektrisch materieel
Eerste Volvo FH
Electric 8x4 in NL

Meer weten over sloopwerken?

Wilt u weten wat wij op het gebied van sloopwerken voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en laat het weten. Of neem een kijkje in onze referenties.