Sloopwerken

Binnenstedelijk slopen: uitdagingen en oplossingen voor stedelijke vernieuwing

M. Heezen heeft ruime ervaring met complexe en bijzondere sloopomstandigheden, zoals met binnenstedelijk sloopwerk. Bij binnenstedelijke sloop moeten verschillende maatregelen getroffen worden voor factoren zoals de beperkte ruimte, de nabijheid van bestaande gebouwen, passerend publiek en de noodzaak om verstoring van de omgeving tot een minimum te beperken. 

Op deze pagina gaan we dieper in op de uitdagingen van binnenstedelijk slopen en bekijken we de mogelijke oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken. (zie referenties onderaan pagina)

Binnenstedelijk slopen

Uitdagingen van binnenstedelijke sloop

Binnenstedelijk slopen is een complex proces dat unieke uitdagingen met zich meebrengt. Toch speelt het een cruciale rol in stedelijke vernieuwingsprojecten waarbij oude gebouwen plaats moeten maken voor nieuwe ontwikkelingen. Enkele van deze uitdagingen zijn:

  1. Beperkte ruimte – Binnenstedelijke gebieden zijn vaak dichtbebouwd. Daardoor is er weinig ruimte voor aan- en afvoer, materiaal, machines of andere voorzieningen.

  2. Verkeersstromen en passerend publiek – Naast beperkte ruimte binnen de bouwhekken, zorgt een dichtbebouwde omgeving ook voor diverse verkeersstromen en passerend publiek buiten de bouwhekken. Om alles veilig te laten verlopen moet hier extra zorg voor worden gedragen. 

  3. Omgevingsverstoringen – Het slopen van gebouwen en structuren kan overlast van geluid, stof en trillingen veroorzaken. Dit kan, indien geen goede maatregelen worden genomen, overlast veroorzaken voor omwonenden. 

  4. Aangrenzende gebouwen – Bij binnenstedelijk slopen is het van groot belang om de veiligheid van omliggende of aangrenzende  gebouwen te waarborgen.

Binnenstedelijk slopen

Oplossingen voor binnenstedelijk slopen

Uiteraard hebben we voor alle uitdagingen van binnenstedelijke sloopprojecten oplossingen. Dankzij onze jarenlange ervaring in de sloop zijn we zeer bekend met de complexiteit van deze scenario’s.

  1. Sloop- en veiligheidsplan – Om het project veilig en efficiënt te laten verlopen komen onze werkvoorbereiders in overleg met de uitvoering tot een doordacht sloop- en veiligheidsplan. Hierin worden alle getroffen maatregelen opgenomen en de risico’s geanalyseerd. Vervolgens nemen we alles door met de opdrachtgever en belanghebbenden.

  2. Gebruik van gespecialiseerd materieel – We beschikken over een uitgebreid en innovatief machinepark. Hiermee kunnen we de ruimtebeperkingen van binnenstedelijke gebieden helpen overwinnen.

  3. Omgevingsmanagement (geluid/trillingen/stof) – Veel aandacht voor omgevingsmanagement zorgt ervoor dat onze werkzaamheden minimale impact voor de omgeving creëren. Denk hierbij aan nevelkanonnen, spuiten met waterslangen op de te slopen onderdelen, waternevelaars op onze kranen, trillingsmeters, de inzet van specifiek materieel, geluidswanden, containerwanden of door te werken buiten reguliere of specifieke tijden.

  4. Springmatten – door het gebruik van springmatten beschermen we de omgeving (zowel automobilisten, voetgangers, fietsers als belendende bebouwing) tegen eventueel wegspringend puin of andere risico’s.

  5. Verkeersregelaars – Om er zeker van te zijn dat de verkeersstromen, buiten de bouwhekken om, in goede banen worden geleid (in verband met aan- en afvoer of indien risicovolle werkzaamheden plaatsvinden) maken we waar nodig gebruik van verkeersregelaars.

Specialist in binnenstedelijk sloopwerk

Binnenstedelijk slopen mag dan wel uitdagend zijn, maar met de juiste kennis, ervaring en te treffen maatregelen kunnen deze uitdagingen worden overwonnen. Door te kiezen voor M. Heezen en de daarbij behorende hoge veiligheid van de slooppraktijken dragen binnenstedelijke vernieuwingsprojecten bij aan de ontwikkeling van leefbare, moderne steden die voldoen aan de behoeften van hun inwoners. Wil je meer te weten komen over onze binnenstedelijke sloopwerken? Neem dan vandaag nog contact met ons op.