Infratechniek

Infratechniek: infrastructurele werkzaamheden

Naast sloopwerken, asbestsanering en bodemsanering verrichten wij werkzaamheden op het gebied van infratechniek. Van het opbreken van de oude situatie tot diverse grondwerken, rioleringswerken, betonwerken en straatwerken, realiseren we alles met betrekking tot infratechniek en terreininrichting. Waar gesaneerd en gesloopt wordt, zijn vaak ook infrastructurele werkzaamheden te verrichten. Dan is het prettig om een partner te hebben aan wie u deze werkzaamheden ook kunt overlaten!

Grondwerk: een goede basis

Nadat alle sloopwerkzaamheden zijn verricht moet het terrein worden klaargemaakt voor de volgende fase. Grondwerk bestaat uit het verwijderen van eventuele oude bestrating en het uitgraven en aanbrengen van een nieuwe goede ondergrond. Afhankelijk van waarvoor het terrein gebruikt gaat worden, wordt bepaald welke ondergrond nodig is. Wij hebben alle benodigde kennis en machines, om complete bouwputten uit te graven en de aanleg van riolering of drainage voor u te verzorgen.

Straatwerk: maakt het terrein toegankelijk

Wanneer al het grondwerk gereed is, is het tijd voor het aanleggen van een nieuwe bestrating. Ook op dit gebied hebben wij alle benodigde kennis en materieel om bestratingen, klinker-, asfalt- en betonverhardingen te realiseren. Wij verzorgen het totale plaatje en kunnen uw locatie voorzien van een compleet nieuwe infra- en terreininrichting, tot groenvoorzieningen toe.

Rioleringswerk

Naast grondwerken en straatwerken verrichten we ook rioleringswerk. Van het aanleggen van riolering, het aanpassen en verbeteren van het bestaande rioolstelsel of het verwijderen van oud riool tot het plaatsen van pomp- en stortputten, drainage of meer. We maken gebruik van de nieuwste technieken, innovaties en geschikt materieel. Onze gekwalificeerde medewerkers beschikken over de juiste ervaring om deze projecten naar volle tevredenheid uit te voeren.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij op het gebied van infratechniek voor uw organisatie kunnen betekenen of een offerte ontvangen voor uw eigen project? Laat het ons weten en neem geheel vrijblijvend contact op.