Sloopwerken

Japans slopen

Bij M. Heezen voeren we een breed scala aan sloopwerken uit, waaronder vaak in binnenstedelijke gebieden. Hiervoor werken we samen met onze opdrachtgevers en belanghebbenden. Samen stellen we doordachte veiligheids- en sloopplannen op. Deze plannen houden rekening met de unieke uitdagingen van elke locatie. Verschillende factoren vereisen hierbij verhoogde aandacht en zorg. Een specifieke slooptechniek die we vaak toepassen is de zogeheten ‘Japanse sloopmethode’. In deze methode zijn we gespecialiseerd. Wil je meer weten over Japans slopen en de voordelen hiervan? Lees dan snel verder.

Wat is de Japanse sloopmethode?

De Japanse sloopmethode is een zeer veilige en effectieve slooptechniek voor de deconstructie van gebouwen in binnenstedelijke gebieden. Deze methode is bijzonder geschikt voor beperkte ruimtes en gebieden met passerend publiek. Wij hebben veel ervaring met deze methode. 

Bij Japans slopen wordt het gebouw van bovenaf naar beneden toe gesloopt met behulp van klein materieel. Elektrische slooprobots, minigravers en schrankladers worden op het dak gehesen en slopen verdieping voor verdieping. Veilig en gecontroleerd worden deze verwijderd. Zodra we de bovenste bouwlagen zorgvuldig hebben afgepeld, kunnen onze machinisten de sloop gecontroleerd vanaf de grond voortzetten. Het puin dat ontstaat voeren we af via de liftschachten en wordt vervolgens gescheiden in containers.

Wat zijn de voor- en nadelen van Japans slopen?

Japans slopen kent vele beduidende voordelen ten opzichte van de veiligheid van zowel medewerkers, als de omgeving. We dienen extra rekening te houden met drukke omgevingen, beperkte ruimtes, naastgelegen bebouwing, passerende voetgangers en diverse verkeersstromen. De voordelen zijn:

  • Het is veiliger, want het is meer gecontroleerd.

  • Minder overlast voor de omgeving.

  • Je hebt minder werkterrein nodig doordat je binnen de contouren van het gebouw werkt.

  • Duurzaam door de inzet van elektrisch sloopmaterieel.


De toepassing van het Japans slopen levert dus enorme voordelen op het gebied van veiligheid en minimale overlast voor de omgeving. Het nadeel is echter dat het slopen langer duurt, doordat je gecontroleerder te werk gaat.

Waar hebben we de Japanse sloopmethode toegepast?

Wij hebben diverse sloopprojecten uitgevoerd middels de Japanse sloopmethode. Bij sloopprojecten van hoogbouw binnen een (kwetsbare) omgeving dienen we met een doordacht veiligheids- en sloopplan te komen. Door onze specialisatie in binnenstedelijke sloopprojecten, hebben we veel ervaring in de omgang van deze omgevingen en het Japans slopen. Diverse projecten waarbij we de Japanse sloopmethode hebben toegepast zijn onder andere Blaak 333 (Rotterdam), ABN AMRO (Eindhoven) en Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem).

Wil jij meer weten over Japans slopen of onze referentieprojecten? Neem dan vandaag nog contact met ons op! 

Blaak 333 (Rotterdam)

Aan de Blaak in Rotterdam hebben we de totaalsloop van het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank gerealiseerd.