Blaak 333

Sloop Blaak 333 Rotterdam

In opdracht van Dura Vermeer hebben we de totaalsloop van het 18 verdiepingen tellende en 60 meter hoge kantoorgebouw van de Rabobank aan de Blaak gerealiseerd! Een ingrijpend project in 't hart van Rotterdam voor de transformatie van het kantoorgebouw. Veilig en secuur zijn we te werk gegaan: slopen van de laagbouw, strippen van het pand, Japans slopen en totaalsloop van het resterende deel. Dit is een van de vele omvangrijke asbestsanerings- en sloopprojecten die we hebben gerealiseerd in binnenstedelijk Rotterdam.

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer
  • Plaats: Rotterdam
  • Start: april 2023
  • Oplevering: januari 2024
  • Hoogte: 60 meter
  • Methode: Japans slopen

Omgevingsfactoren van groot belang

Samen met onze opdrachtgever hebben we een doordacht veiligheids- en sloopplan opgesteld en de sloopmethodiek bepaald. De omgevingsfactoren; belendende bebouwing op korte afstand, beperkte ruimte, openbaar gebied met veel en diverse verkeersbewegingen zijn hierbij bepalend geweest voor de keuzes die wij hebben gemaakt. Daarnaast is tevens opgenomen hoe wij met de omgeving communiceren én uiteraard hoe wij omgaan met circulariteit en duurzaamheid, zoals het hergebruik van bouwmaterialen en de inzet van elektrisch materieel.

Japans slopen

Vanwege de beperkte ruimte in dit binnenstedelijke gebied en de immense hoogte van het gebouw, hebben we gekozen om de bovenste bouwlagen zorgvuldig af te pellen volgens de zogeheten Japanse sloopmethode. Dit is een zeer veilige en effectieve techniek voor de deconstructie van gebouwen in binnenstedelijk gebied binnen beperkte ruimte en passerend publiek; een methode waar wij veel ervaring mee hebben. Hierna hebben onze machinisten de sloop gecontroleerd vanaf de grond voort gezet. Op de te waarborgen kelder en fundering zal later een nieuwe 70-meter hoge woontoren herrijzen!

Sloopwerken van de Blaak 333 in Rotterdam

Meer weten?

Wil je meer weten over dit bijzondere project of nieuwsgierig naar wat wij nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering, infratechniek of meer? Bekijk alle referenties of neem contact met ons op!