Circulair slopen

Wat is circulair slopen?

Circulair slopen is een manier van sloopwerken die we altijd toepassen, waarbij herbruikbare materialen vrijgemaakt worden om dermate weer te gebruiken als bouwstoffen. Het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen, in andere projecten zoals renovatie- en nieuwbouwprojecten, weer hoogwaardig worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan (balk-) hout, planken, deuren en kozijnen, sanitaire voorzieningen, tapijttegels, systeemwanden en –plafonds, dakpannen, (beton-)puin en noem maar op.

Circulair slopen

98% van de vrijkomende materialen uit onze sloopprojecten wordt door ons circulair hergebruikt of hoogwaardig gerecycled. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van onze eigen online platformen inclusief depots bijvoorbeeld 2dehandsbouwmaterialen.nl en zijn we mede-founder van de stichting en deelnemer in de coöperatie Insert (een non-profit organisatie in het teken van innovatie en circulariteit die de omslag maakt naar circulair bouwen in de bouw-, civiele en groenwereld).

2dehandsbouwmaterialen.nl & Insert

Circulair hergebruik

Slopen is veel meer dan het creëren en afvoeren van een berg puin, wij zien het als het winnen van herbruikbare materialen en grondstoffen. Vanaf de aanvraagfase van het project brengen we die materialen in kaart door een inventarisatie op de projectlocatie. Vervolgens maken we een plan over wat er mogelijk is met de vrijkomende materialen en reststoffen. De waarde van deze materialen wordt verwerkt in de kostprijs en de milieu-score.

Tijdens de realisatiefase wordt bij zowel renovatie- als totaalsloop het pand eerst gestript (ontmanteld). Wat we onder andere weghalen zijn interieur, keukens, deuren, trappen, houten balklagen, dakbeschot etc. Deze zullen we dan zorgvuldig verwijderen, voor direct circulair hergebruik. Zodra de gevaarlijke stoffen en of asbestbronnen verwerkt zijn, zullen we deze in een tussenfase, conform de wetgeving, saneren. Daarna zullen we de resterende stoffen uit het pand verwijderen en afvoeren. Vervolgens worden de steenachtige toepassingen als metselwerk en betonconstructie machinaal gesloopt.

Belangrijk is dat er voldoende tijd is om vrijkomende materialen af te zetten, dan is de kans op een hoge milieuwinst en lage kostprijs het grootst. Door in de voorbereidingsfase de tijd goed te benutten, kunnen we duurzamere keuzes maken. Door materialen op korte afstand van de slooplocatie weer in te zetten als bouwstof, wordt het duurzame effect van circulaire sloop nog verder vergroot.

Circulair slopen met 2dehandsbouwmaterialen.nl

Wij willen graag samen met onze opdrachtgevers en partners bewuster worden van de kansen en mogelijkheden op het gebied van circulair slopen én waar we het over hebben als het gaat om reststromen.

Waarom circulair slopen?

De circulaire economie neemt, terecht, een steeds belangrijkere rol in. Grondstoffen dreigen schaars te worden en een grondstoffentekort is onontkoombaar. De stijging van stortkosten en het maatschappelijke besef dat we beter voor ons milieu moeten zorgen, benadrukken voor ons het belang van hoogwaardig hergebruik bij sloop. Slopen doen we dan ook altijd circulair, 98% wordt door ons gerecycled of hergebruik en is een manier waarop we ieder project benaderen. Puin wordt gebroken en hergebruikt, sloophout wordt verwerkt en hergebruikt. Ook voor steen, kunststoffen, metalen en meer bieden we volop mogelijkheden. We streven naar een duurzame wereld en nemen iedere dag verantwoordelijkheid in onze werkzaamheden. Voor de generaties na ons.

Kennis delen

De circulaire economie vraagt ons om goed na te denken over nieuwe manieren om materiaal te hergebruiken. We halen niet zomaar grondstoffen uit de natuur, maar we kijken naar wat we al hebben en hoe we dat weer kunnen gebruiken. Dat kan overkoepelend, maar ook vaak binnen een project. Wanneer wij in een vroeg stadium van projecten aanwezig zijn, voordat we gaan tekenen, plannen en slopen, is er veel meer haalbaar. Zo kunnen we de waarden van materiaalstromen in kaart brengen en vooraf vertellen wat de uitdagende aspecten van de sloop zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u weten wat wij op het gebied van circulair slopen voor uw organisatie kunnen betekenen? Of meer te weten komen over 2dehandsbouwmaterialen.nl of Insert? Neem contact met ons op!