Wat kost asbestsanering?

Wat kost asbestsanering?

Wat asbestsanering kost is een veel gestelde vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Asbest kent drie risicoklassen, namelijk: 1, 2 en 2a. Voor iedere klasse gelden andere eisen voor gebruik van beschermende middelen en benodigde certificaten om het werk uit te kunnen voeren.

Asbestinventarisatierapport

M. Heezen is gecertificeerd om alle risicoklassen te behandelen. Voordat asbest gesaneerd kan worden, wordt er een asbestinventarisatierapport opgemaakt door een onafhankelijk bedrijf. In het rapport staat waar het asbesthoudende materiaal zich bevindt, welke omvang het heeft en in welke risicoklasse het valt. Op basis van dat rapport maken we een berekening en voeren we de werkzaamheden uit.

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot asbestsanering of hebt u vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en vraag naar onze medewerkers voor meer informatie.