Wat kost bodemsanering?

Wanneer de bodem of het grondwater verontreinigd is, kan het zijn dat een bodemsanering plaats moet vinden. De kosten voor bodemsanering variëren sterk en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard en mate van verontreiniging, de omvang van het gebied dat moet worden gesaneerd, de gebruikte saneringstechnieken, de toepasselijke regelgeving en lokale omstandigheden:

  • Type verontreiniging: Het soort vervuilende stoffen in de bodem heeft invloed op de kosten. Bijvoorbeeld, de sanering van olieverontreiniging kan anders zijn dan de sanering van verontreiniging door zware metalen.

  • Mate van verontreiniging: De ernst van de bodemverontreiniging bepaalt grotendeels de complexiteit en duur van het saneringsproces, wat op zijn beurt de kosten beïnvloedt.

  • Omvang van het gebied: De grootte van het verontreinigde gebied heeft een directe invloed op de kosten. Een groter gebied vereist doorgaans meer tijd en middelen om te saneren.

  • Saneringsmethoden: Er zijn verschillende methoden voor bodemsanering, waaronder grondverwijdering, biologische behandeling, chemische behandeling en meer. De gekozen saneringsmethode beïnvloedt de kosten.

  • Lokale regelgeving: De regelgeving met betrekking tot bodemsanering kan variëren, en naleving van deze regels kan extra kosten met zich meebrengen.

Kosten bodemsanering

Daarnaast heb je bijkomende kosten zoals vergunningen, laboratoriumanalyses, rapportage en eventuele juridische kwesties die overwogen moeten worden. Echter hebben wij hier alle expertise en ervaring voor. Ten slotte is de grootste kostenpost vaak de afvoer en reiniging van de grond. Ter indicatie lopen de reinigingskosten voor verontreinigde grond uiteen van 25 tot 125 euro per ton.

Vraag offerte aan

Om nauwkeurige kostenramingen te verkrijgen, is het belangrijk om een gespecialiseerd milieutechnisch adviesbureau in te schakelen. Wij kunnen de verontreiniging evalueren, de benodigde saneringsmaatregelen bepalen en een gedetailleerde kostenraming verstrekken op basis van de specifieke omstandigheden van de locatie.