Wat kost bodemsanering?

Wat kost bodemsanering?

Wanneer de bodem of het grondwater verontreinigd is door aan- of ingebrachte stoffen of materialen die daar van nature niet thuis horen en leiden of kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem, kan het zijn dat een bodemsanering plaats moet vinden. Echter stelt men vaak de vraag wat de kosten zijn van bodemsanering.

Een logische vraag als je ermee te maken krijgt, helaas ook een vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. De kosten van een sanering zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:

  • Saneringsmethode

  • Soort verontreiniging en de daarmee samenhangende reiniging

  • Diepte van de verontreiniging

  • Omvang van de verontreiniging

  • Ligging van de locatie

  • Bereikbaarheid van de locatie

  • Bereikbaarheid van de verontreiniging

  • Te nemen veiligheidsmaatregelen

  • Noodzaak tot grondkeringen / grondwateronttrekkingen bijbehorende grondwaterzuivering

  • Samenloop met overige werkzaamheden

De grootste kostenpost is vaak de afvoer en reiniging van de grond. Ter indicatie lopen de reinigingskosten voor verontreinigde grond uiteen van 25 tot 125 euro per ton.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot bodemsanering en wat wij voor uw organisatie eventueel kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.