Overheid

Integrale oplossingen voor overheden: duurzaam en doordacht

Door de wijziging van de Aanbestedingswet in 2012 heeft de laagste prijs als gunningscriterium bij veel aanbestedingen plaatsgemaakt voor EMVI. Sinds die tijd worden wij steeds vaker ingeschakeld door de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. Meestal voor integrale oplossingen, waarbij wij verschillende activiteiten in eigen beheer kunnen verrichten.

Zo hoeft u als opdrachtgever bijvoorbeeld niet nog een aanvullende partij in te schakelen, als bij sloopwerkzaamheden blijkt dat er ook asbest verwijderd moet worden. Daarnaast houden we bij de uitvoering van overheidsprojecten nadrukkelijk rekening met de ‘social return’: het maatschappelijke rendement van onze werkzaamheden.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? M. Heezen is dé specialist in sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering en infratechniek.