Insert

Marktplaats voor circulair bouwen

Insert is een non-profit organisatie bestaande uit sloop-, civiele en groenbedrijven, wie de omslag maakt naar circulair werken in de bouw-, civiele en groenwereld. Met dit collectief willen we het hergebruik van bouwmaterialen bevorderen door partijen in de bouwketen met elkaar te verbinden en hen te ondersteunen.

Mede-founder van Insert

Als mede-founder van de stichting en deelnemer in de coöperatie Insert, ondersteunen en stimuleren we samen met de markt om de transitie te maken naar de circulaire economie. Er dreigt een grondstoffentekort op lange termijn en de keuzes van nu hebben een groot effect op de manier van afvalscheiding later. We streven naar een circulaire economie door het maximaal hergebruiken van materialen en waardebehoud van grondstoffen. 98% wordt al door ons gerecycled of hergebruikt, echter van vele materialen zijn de circulaire waarden nog onduidelijk.

Insert als martkplaats

Met insert.nl is een circulaire, online marktplaats gerealiseerd die hiervoor oplossing biedt en vraag en aanbod met elkaar verbindt. Op deze manier wordt Insert de marktplaats waar sloop-, civiele en groenbedrijven hun tweedehands (bouw)materialen een tweede leven kunnen bieden en architecten, engineers en bouwers materialen in grotere volumes kunnen vinden.

De omslag van lineaire naar een circulaire (bouw)economie vraagt om een andere manier van denken en werken. Insert staat voor het voorkomen van onnodige verspillingen van steeds schaarser wordende grondstoffen. Door geoogste (bouw)materialen opnieuw geschikt te maken voor gebruik, transformeert Insert lineaire ketens naar circulaire materiaalketens.

Circulaire materiaalstromen

In een circulaire economie bestaat geen afval. Materiaalstromen gaan niet verloren, maar krijgen een tweede leven. Producten worden namelijk efficiënter ontworpen en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Op deze manier kunnen we efficiënter omgaan met grondstoffen en energie. Het is nog niet voor iedere materiaalstroom duidelijk wat de circulaire waarde is.

Samen met Insert kijken wij hoe we lineaire materiaalstromen, circulair kunnen maken en een tweede leven te bieden. Het leveren van circulaire producten met een hoge standaard, start al bij de demontage en oogst. Om de kwaliteit te waarborgen worden per product richtlijnen opgesteld waar we ons vervolgens aan dienen te houden. Op deze manier proberen wij de circulaire economie te steunen en stimuleren waar kan!

Refurbished plafondplaten

Om samen duurzamer met grondstoffen om te gaan, moeten we anders denken én doen. We renoveren of slopen gebouwen en daarbij komen veel plafondplaten vrij. Samen met 3 collega-founders binnen de stichting Insert hebben we gekeken of en hoe we deze plafondplaten een tweede leven konden geven door te refurbishen. De oude platen worden overgespoten door een sociaal werkbedrijf met CO2 neutrale footprint biologisch afbreekbare verf. Zo voorkomen we uitstoot van CO2 en verminderen we de uitputting van grondstoffen!

Lees meer over refurbished plafondplaten van Insert!