Nieuws

Bodemsanering Océ terrein in Venlo

Na de asbestsanering en sloop van de voormalige bedrijfshallen van Canon (voorheen Océ) in Venlo-Noord zijn we met onze collega’s van de afdeling bodemsanering binnen de Heezen Bedrijven (Bodem & Ontwikkeling) bezig met de noodzakelijke bodemsanering op deze herontwikkelingslocatie. Het terrein wordt bouwrijp en vervolgens ook woonrijp gemaakt voor de bouw van 68 energie-neutrale, grondgebonden woningen. Het project is een samenwerkingsverband van diverse partijen, in opdracht van woningcorporatie Woonwenz.

De bodem op de locatie is verontreinigd met zware metalen, PAK, minerale olie, PCB en asbest. Alle sterk verontreinigde grond, maar ook de grond met gehalten groter dan de maximale waarde voor wonen, worden ontgraven om het terrein geschikt te maken voor toekomstig woongebruik. Op naar nieuwe ontwikkelingen!
 
#samensterkvoormorgen / Jongen (VolkerWessels) / Mansvelt | Infra-ontwikkeling en Management / Woonwenz / Bodem & Ontwikkeling

Bodemsanering van het voormalige Canon (voorheen Océ) terrein
Bodemsanering van het voormalige Canon (voorheen Océ) terrein
Bodemsanering van het voormalige Canon (voorheen Océ) terrein
Bodemsanering van het voormalige Canon (voorheen Océ) terrein
  • linkedin
  • whatsapp