Nieuws

De sloopwerkzaamheden in Nijmegen verlopen voorspoedig!

De sloopwerkzaamheden in Nijmegen verlopen voorspoedig! In opdracht van NEOO zijn we bezig met de grootschalige asbestsanering en totaalsloop van het voormalige UWV-kantoor voor de herontwikkeling van het Stationsgebied. Na gereedkomen van de asbestsanering en het pand te hebben ontdaan van herbruikbare materialen met 2dehandsbouwmaterialen.nl en Insert, vorderden we met de totaalsloop.

Hierbij gaan we in goede samenspraak met de omgeving te werk wegens de vele projecten die tegelijkertijd in uitvoering zijn binnen het gebied. Ook zorgt de ligging voor vele diverse verkeersstromen en passerend publiek. Op de locatie zal plaats worden gemaakt voor een nieuw markant gebouw met een directe toegang tot het centraal station.

Sloopwerken van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen
Sloopwerken van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen
Sloopwerken van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen