Nieuws

Demontage bedrijfshal Van Rooijen Logistiek

In Eindhoven hebben we de voormalige bedrijfshal van Van Rooijen Logistiek zorgvuldig gedemonteerd. De sandwichpanelen zijn volledig circulair hergebruikt. Ook de rest van de staalconstructie en de vloerisolatie zijn nauwkeurig uit elkaar gehaald om elders opnieuw te gebruiken. Na de demontage hebben we de fundering verwijderd en is het puin ter plaatse gebroken om opnieuw toe te passen voor het bouwrijp maken van de locatie. Zelfs de W-installaties en warmtepompen zijn gedemonteerd en teruggeplaatst in het nieuwe gebouw én de PVC rioleringsbuizen zijn hergebruikt. Dit alles leidt tot een aanzienlijke besparing op de emissie van CO2 en vermindert de uitputting van grondstoffen. Een mooi beeld van onze visie op circulair slopen!