Blog

Duurzaam slopen: hoe te voldoen aan de milieunormen bij sloopwerken

In een tijdperk waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het duurzaam slopen van gebouwen en constructies een activiteit die veel aandacht verdient. Alhoewel we dit als sloopbedrijf al jaar en dag doen, is er de laatste jaren een groeiende trend naar duurzaam slopen. Hierbij staan milieunormen en hergebruik van materialen centraal. In dit artikel zullen we verkennen hoe bedrijven en organisaties kunnen voldoen aan deze milieunormen bij sloopwerkzaamheden.

Duurzaam slopen

Wat is duurzaam slopen?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen wat duurzaam slopen precies inhoudt. Bij het slopen op een duurzame manier richten we ons op het minimaliseren van de ecologische impact van sloopwerkzaamheden. Ook wel bekend als groen slopen, milieuvriendelijk slopen of circulair slopen. 

Een van de belangrijkste aspecten van duurzaam slopen is het maximaliseren van hergebruik en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop. In plaats van alles simpelweg te slopen en af te voeren naar de stortplaats, worden waardevolle materialen zorgvuldig:

  • gesorteerd

  • gereinigd

  • en opnieuw gebruikt of (hoogwaardig) gerecycled

De rol van planning en ontwerp

Een van de sleutels tot succesvol duurzaam slopen is het plannen van de sloopwerkzaamheden met het oog op hergebruik en recycling. Dit begint al in de ontwerpfase. Hierbij selecteren architecten en ingenieurs materialen die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt of gerecycled aan het einde van hun levensduur.

 

Door te kiezen voor materialen die recyclebaar zijn en weinig milieubelasting veroorzaken, kan de impact van sloopwerkzaamheden aanzienlijk worden verminderd. Ook hierin zoeken we graag de samenwerkingen op om beter na te denken over het (her)gebruik van materialen.

Scheiden en recyclen van materialen

Daarnaast is het belangrijk om tijdens de duurzame sloop zorgvuldig om te gaan met de vrijgekomen materialen. Bepaalde materialen worden gescheiden voor hoogwaardige recycling, zoals: 

  • beton

  • baksteen

  • hout

  • metaal

Deze worden echter alleen gebruikt zodra direct circulair hergebruik niet mogelijk is. Beton wordt bijvoorbeeld op locatie gebroken om toe te passen als funderingsmateriaal voor nieuwe bouwprojecten, terwijl hout kan worden versnipperd en gebruikt als biomassa voor energieopwekking.

Duurzaam slopen

Milieuregels en -voorschriften

Tot slot is het belangrijk om ervoor te zorgen dat sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende milieuregels en -voorschriften. Dit kan onder meer door het verkrijgen van de juiste vergunningen en het behalen van de geschikte certificaten. Wij beschikken over vele diverse certificeringen om de kwaliteit en duurzaamheid van onze werkprocessen en dienstverlening te waarborgen.

Minimaliseren van de ecologische impact

Kortom, duurzaam slopen biedt een veelbelovende benadering voor het minimaliseren van de ecologische impact van sloopwerkzaamheden. Door te focussen op hergebruik, hoogwaardige recycling en afvalminimalisatie kunnen bedrijven en organisaties voldoen aan strenge milieunormen. 

Ben je benieuwd aan welke projecten we hebben gewerkt? Bekijk dan onze recente afgeronde projecten of volg ons op sociale media. Heb je andere vragen of wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we staan voor je klaar. Samen dragen we bij aan een duurzamere toekomst.