Infrawerken DC Haps

Grootschalige infrawerken distributiecentrum Haps

In opdracht van Systabo B.V. (een VolkerWessels onderneming) verricht de afdeling Infra van M. Heezen grootschalige infrawerkzaamheden ten behoeve van de bouw van maar liefst 56.000m2 distributiecentrum op het bedrijvenpark Laarakker te Cuijk voor eindgebruiker Danone. Het volledige terrein is 90.000m2 groot. Heezen Infra zal met partner van de Beeten® "van A tot Z" zorg dragen voor het grondwerk ten behoeve van de nieuwbouw, ondergrondse infra, riolering (gebouw gebonden, infiltratie, overstort bassins, etc.), verhardingen, toegangspoorten, terreinafscheiding en groenvoorziening!

Infrawerken ten behoeve van distributiecentrum Haps op bedrijvenpark Laarakker te Cuijk
Infrawerken ten behoeve van distributiecentrum Haps op bedrijvenpark Laarakker te Cuijk
  • linkedin
  • whatsapp