Nieuws

Herontwikkeling voormalige locatie AGC glasfabriek

In Heerlen voeren we de asbestsanering, totaalsloop en bodemsanering uit om de herontwikkeling van de voormalige locatie van de AGC glasfabriek aan de Sourethweg mogelijk te maken. In opdracht van UTB Groep maken we de omvangrijke locatie bouwrijp voor de bouw van een nieuw distributiecentrum door VolkerWessels Logistics. Vele vrijkomende grondstoffen en bouwmaterialen hebben inmiddels een tweede leven gekregen door direct hergebruik en hoogwaardige recycling. Daarnaast zullen we na het gereedkomen van de totaalsloop het vrijgekomen puin op locatie mobiel breken en verwerken voor toepassing als fundatiemateriaal. Hiermee realiseren we een enorme besparing op de emissie van CO2, en daarmee een grote bijdrage aan de doelstelling om de nieuwbouw met BREEAM excellent certificaat te realiseren.

  • linkedin
  • whatsapp