Blog

Het belang van een materialenpaspoort: duurzaamheid in de bouwsector

Een revolutie in de sloop- en bouwsector is aan de gang en het heet het ‘materialenpaspoort.’ Deze innovatieve benadering van duurzaam bouwen heeft de potentie om de manier waarop we gebouwen ontwerpen, bouwen, slopen en recyclen ingrijpend te veranderen. In dit artikel duiken we dieper in op wat een materialenpaspoort is. We bespreken ook hoe het de duurzaamheid in de bouwsector kan bevorderen.

Duurzaam slopen van gebouwen met een materialenpaspoort

Wat is een materialenpaspoort?

Een materialenpaspoort is een document dat gedetailleerde informatie biedt over de materialen en producten. Deze informatie betreft de constructie van een gebouw of infrastructuurproject. Het bevat essentiële gegevens zoals de herkomst van de materialen en hun samenstelling. Maar ook de levensduur, recycleerbaarheid en andere relevante milieu gerelateerde informatie.

Dit document biedt transparantie en traceerbaarheid gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Hierdoor kunnen ontwerpers, bouwers en slopers beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot duurzaamheid en milieueffecten.

Hoe beïnvloed het materialenpaspoort het sloopproces?

Het materialenpaspoort heeft een aanzienlijke impact op het sloopproces.  Het stelt slopers in staat om materialen efficiënter te identificeren, demonteren en recyclen. Hier zijn enkele manieren waarop het materialenpaspoort ons sloopbedrijf heeft beïnvloed:

  1. Gerichtere sloop: dankzij het materialenpaspoort kunnen we nauwkeurigere inschattingen maken van welke materialen aanwezig zijn in een gebouw voordat we beginnen met slopen. Dit stelt ons in staat om gerichter te slopen en materialen te scheiden voor hergebruik.

  2. Efficiënte demontage: door het materialenpaspoort weten onze uitvoerende krachten precies welke materialen waarvoor geschikt zijn. Met deze werkwijze kunnen we nagenoeg 98% van de vrijkomende materialen aantoonbaar hergebruiken of (hoogwaardig) recyclen voor toepassing in nieuwe materialen.

  3. Optimalisatie van recycling: we kunnen materialen identificeren die geschikt zijn voor recycling en deze op een kosteneffectieve manier naar recyclingfaciliteiten sturen. Dit draagt bij aan de circulaire economie en vermindert de hoeveelheid stortafval. 


  4. Documentatie van sloopafval: het materialenpaspoort registreert ook de materialen die tijdens het sloopproces worden verwijderd. Dit helpt ons om de sloopafvalstroom te documenteren. We zoeken naar manieren om meer materialen te hergebruiken of te recyclen, waardoor we de afvalhoeveelheid verminderen.

Circulair hergebruik van materialen uit een gebouw door het gebruik van een materialenpaspoort

Hoe werkt een materialenpaspoort?

Voorafgaand aan een sloopproject houden we een materiaalinventarisatie die we verwerken tot een materialenpaspoort. Het materialenpaspoort wordt gebruikt om per vrijkomende materiaalstroom vast te stellen in welke vorm en mate (direct) hergebruik en recycling plaatsvindt. Met als resultaat, hoogwaardige nieuwe grondstoffen. Hierdoor halen we een optimaal rendement in circulariteit en duurzaamheid!

Duurzame ontwikkeling in de bouwsector

Het materialenpaspoort is een veelbelovende ontwikkeling in de bouwsector. Het speelt een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid en het omarmen van een circulaire economie. Als sloopbedrijf is het essentieel om deze innovatie te omarmen om gerichter, efficiënter en duurzaam te slopen.   

Het implementeren van materialenpaspoorten kan een uitdaging zijn, met name wat betreft het verzamelen en bijhouden van de vereiste gegevens. Toch zijn de langetermijnvoordelen voor het milieu en de bouwsector duidelijk. Als we streven naar een duurzamere toekomst, is het materialenpaspoort een krachtig instrument om ons daarbij te helpen. Het is een investering in een groenere, schonere en meer verantwoorde bouwsector.

Meer weten?

Ontdek hoe het materialenpaspoort de bouwsector transformeert en op welke manier deze bijdraagt aan een duurzame toekomst. Neem vandaag nog contact met ons op voor een schonere, meer verantwoorde en groenere bouwsector.