Nieuws

Infrawerken DC Soureth

Na de asbestsanering, sloopwerkzaamheden én bodemsanering voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van de AGC glasfabriek tot DC Soureth in Heerlen, keren we terug op de locatie voor de infrawerkzaamheden. Na het gereedkomen van de totaalsloop hebben we het vrijgekomen puin op locatie gebroken en verwerkt voor toepassing als fundatiemateriaal. Ook plaatsen we meer dan 3000 m3 hemelwaterberging met infiltratie op het terrein. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling om de nieuwbouw met BREEAM excellent certificaat te realiseren! Een mooi project waarbij alle disciplines van M. Heezen geschikt toegepast worden (sloop, asbest, bodem, infra).

Infiltratiekratten voor nieuwbouw DC Sourethweg
Infrawerkzaamheden voor de nieuwbouw van DC Soureth