Blijf op de hoogte

Maatregelen Heezen Bedrijven coronavirus covid-19

De impact van het coronavirus wordt met de dag groter. Een crisis die ons allen raakt en geen van ons eerder heeft meegemaakt. Om die reden brengen we jullie graag op de hoogte van de aanvullende maatregelen welke wij als Heezen Bedrijven nemen.

De gezondheid en welzijn van onze mensen staat altijd voorop. Als familiebedrijf willen we een veilige werkomgeving bieden en zien we het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers, partners en relaties hierin te ondersteunen. Gelijktijdig willen we de voortgang van de bedrijven borgen en projecten daar waar kan in uitvoering houden.

Namens M. Heezen wensen we ieder veel sterkte en kracht toe en stellen we ieders gezondheid voorop. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we deze corona-crisis te boven komen. Als gevolg van de verdere verspreiding van het corona-virus heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen, welke wij uiteraard in acht zullen nemen. De volgende maatregelen worden door ons getroffen:

Hygiënemaatregelen

Zorg dat je minimaal 1,5 meter uit elkaar blijft en tref hiervoor indien mogelijk maatregelen:

 • Was je handen regelmatig;

 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog;

 • Gebruik papieren zakdoekjes;

 • Geen handen schudden.

Ziekte:

 • Als je ziek bent / wordt volg je de gebruikelijke ziekmeldprocedure op;

 • Bij koorts blijf je absoluut thuis! Heb je andere klachten overleg met je leidinggevende;

 • Marco Smits zal zoals gebruikelijk contact met je opnemen naar aanleiding van je ziekmelding;

 • Neem bij aanhoudende of toenemende klachten contact op met je huisarts.

Schoolgaande kinderen:

 • Indien je geen mogelijkheden hebt voor de opvang van je schoolgaande kinderen dan moet je direct contact opnemen met je leidinggevende. We zullen op zoek gaan naar een passende oplossing echter dien je in ieder geval zo snel mogelijk maatregelen te treffen waardoor je weer beschikbaar bent voor je werk.

Werken op kantoor:

 • Indien je geen klachten hebt gaan we er vanuit dat je gewoon naar je werk komt;

 • We gaan er vanuit dat je er zorg voor draagt dat je op gepaste afstand van je collega’s blijft;

 • Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om meer te spreiden binnen de beschikbare kantoorplekken dan doe dit in overleg met je leidinggevende;

 • Afspraken zoveel als mogelijk telefonisch afhandelen;

 • Spreek elkaar aan op onwenselijke situaties.

Werken op projecten:

 • Op werken, bijvoorbeeld bij renovaties, kunnen aparte maatregelen nodig zijn. Indien deze door onze opdrachtgever opgedragen worden, zullen we hier uiteraard direct gehoor aan geven;

 • Zelf moeten we ook nadenken hoe we op de werken omgaan met bepaalde situaties. Zo verzoeken we je de volgende maatregelen/adviezen op te volgen:

  • Gebruik de kantine of schaftkeet tijdens de pauzes niet of in ieder geval verstandig, houd gepaste afstand en neem de hygiënemaatregelen in acht;

  • Overleg met je leidinggevendeover spreiding van de schafttijden;

  • Spreek elkaar aan op eenieders verantwoordelijkheden, vindt je het lastig om iemand aan te spreken geef het dan door aan je leidinggevende. Je hebt recht op een gezonde en veilige werkomgeving!

Met bovenstaande uitgangspunten denken we de risico’s tot een minimum te beperken. We doen er op deze manier alles aan om de gezondheid van onze medewerkers zoveel als mogelijk te waarborgen en zorgen tegelijkertijd dat de bedrijfsvoering door kan gaan.

We bedanken allen voor de medewerking en hopen op een spoedige uitbanning van het virus, zodat we met zijn allen weer ‘normaal’ aan het werk kunnen. Blijf gezond!

Artikel delen?

 • linkedin
 • whatsapp