Nieuws

Materialen inventarisatie in Rotterdam

Onlangs zijn we in Rotterdam geweest voor een materiaalinventarisatie die we verwerken tot een materialenpaspoort. Vanuit dit materialenpaspoort wordt per vrijkomende materiaalstroom vastgesteld in welke vorm en mate (direct) hergebruik en recycling tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen plaatsvindt. Hierdoor halen we een optimaal rendement in circulariteit en duurzaamheid!

Tevens werkt het efficiënt voor onze uitvoerende krachten doordat zij precies weten welke materialen waarvoor geschikt zijn. Met deze werkwijze kunnen we nagenoeg 98,80% van de vrijkomende materialen aantoonbaar hergebruiken of (hoogwaardig) recyclen voor toepassing in nieuwe materialen. Hierbij werken we volgens The Natural Step principes en streven naar een zo hoog mogelijke circulaire toepassing op basis van het 10R-model.

  • linkedin
  • whatsapp