Nieuws

Sloop basisschool De Laak en buurthuis De Ronde

In Eindhoven hebben we op de Tongelresestraat de sloop van basisschool De Laak en buurthuis De Ronde gerealiseerd voor de herontwikkeling van de locatie. Hierbij is de oude voorgevel van het hoofdgebouw bewaard gebleven op opnieuw toe te kunnen passen in de nieuwbouwplannen. Na de sloopwerkzaamheden hebben we onze mobiele puinbreker ingezet om het puin op locatie te breken, waarna de puinverharding met behulp van GPS is aangebracht voor de boorstelling en het riool is aangelegd voor de nieuwbouw.

Mobiel puinbreken na de sloop van basisschool De Laak en buurthuis De Ronde in Eindhoven
Mobiel puinbreken na de sloop van basisschool De Laak en buurthuis De Ronde in Eindhoven