Nieuws

Sloop Catharinastraat

Weer een bijzondere totaalsloop in de binnenstad! In hartje Eindhoven zijn wij in opdracht van Trudo bezig met de realisatiefase van de sloop van een blok van woonhuizen. Hierbij hebben we een intensieve voorbereidingsfase gehad, waarbij we samen met RA+ ingenieurs en opdrachtgever Trudo tot een optimaal plan van aanpak zijn gekomen dat we hebben kunnen presenteren aan omwonenden en de Gemeente Eindhoven t.b.v. de vergunningverlening. Hierin heeft iedereen een positieve en constructieve bijdrage geleverd.

Ontwikkeling van binnenstedelijk gebied

Om ontwikkeling van binnenstedelijk gebied mogelijk te maken, met respect voor het verleden een oog voor de toekomst, ontkomt men er niet aan om sloopwerk voor nieuwbouw uit te voeren. Deze woonblokken waren in een slechte technische staat en moesten gestabiliseerd worden door een omvangrijke steigerconstructie die geruime tijd beeld bepalend was in de Catharinastraat. Dit is nu verleden tijd, de aangrenzende woningen zijn nu weer in beeld en er komt iets moois voor terug! En ook bij dit project hebben we oude bouwmaterialen vrij weten te maken voor direct hergebruik, waaronder dakpannen, houten balken, dakbeschot, deuren en kozijnen zijn in ruime mate bespaard gebleven.

  • linkedin
  • whatsapp