Nieuws

Sloop Coolsingel 75 in Rotterdam verloopt voorspoedig!

De sloop van het voormalige kantoorgebouw op de Coolsingel 75 in Rotterdam verloopt voorspoedig! Momenteel worden de buitenste muren handmatig verwijderd om de belendende bebouwing te handhaven en maken onze machinisten hun weg om het gebouw veilig en gecontroleerd tussen de belendende panden uit te slopen. In goede samenspraak met onze constructeur en belanghebbenden hebben we een doordacht sloopplan ontwikkeld waarbij we extra zorg dragen voor deze drukbezochte omgeving. Binnen een zeer strakke planning worden de werkzaamheden uitgevoerd in verband met de vele festiviteiten in de binnenstad van Rotterdam. De kelderbak blijft hierbij gehandhaafd om te functioneren als ondergrondse parkeergarage voor de nieuwbouw.

  • linkedin
  • whatsapp