Nieuws

Sloop LAC-gebouw

Tijdens een verwoestende brand van het leegstaande LAC-gebouw (Lighting Application Center) in Eindhoven medio mei, zijn we opgeroepen om in samenwerking met de hulpverleningsdiensten te helpen bij de brand. M. Heezen is voor de regio Eindhoven eerste aanspreekpunt van de gemeente voor brandschade en calamiteiten en zetten in ondersteuning van andere hulpverleningsdiensten onze kranen en materieel in voor het wegnemen van gevaren en het zorgvuldig verwijderen van schadelijke stoffen. Momenteel worden de restanten van het uitgebrande Philips-pand zorgvuldig en veilig door ons verwijderd, tot opluchting van vele omwonenden.

  • linkedin
  • whatsapp