Nieuws

Afrondende fase sloop Rabobank Veldhoven

Onze asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden aan de Schimmerik in Veldhoven bevinden zich in een afrondende fase. Het voormalige Rabobankgebouw en het oude TNT postkantoor zijn in een korte periode veilig en duurzaam ontdaan van asbesthoudende toepassingen en afgebroken. Momenteel wordt onze mobiele puinbreker ingezet om het vrijgekomen puin op locatie om te zetten tot hoogwaardige kwaliteit granulaat voor toepassing als grondstof in nieuwe beton of fundatiemateriaal. Hiermee beperken we op diverse manieren op de uitstoot van CO2 en NOX. Nadat het puin is gebroken dragen we de slooplocatie veilig en netjes over voor verdere ontwikkelingen!

Sloop Rabobank Veldhoven
Sloop Rabobank Veldhoven
  • linkedin
  • whatsapp