Nieuws

Sloop voormalige kantorenpand Weller in Heerlen

Midden in het stadscentrum van Heerlen zijn we bezig met de sloop van het voormalige kantorenpand van woningcorporatie Weller. Een binnenstedelijk project waarbij de werkruimte beperkt is en er, vanzelfsprekend, hoge eisen worden gesteld aan beperking van overlast voor de omgeving. Samen met onze opdrachtgever Van Wijnen hebben we een sloopplan opgesteld waarbij we extra zorg dragen voor passerend publiek, belendende gebouwen en veilige voortgang van retail binnen de openingstijden van de winkels.

Heezen heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten in binnenstedelijk gebied, de opgedane ervaringen (dus ook leermomenten) nemen we telkens mee bij de uitvoering van sloop- en omgevingsmanagement. Het oude kantorenpand zal plaats maken voor nieuwbouwwoningen, waarbij het direct aangrenzende pand behouden blijft. De sloopwerkzaamheden vinden tot medio 2022 plaats, vervolgens gaat Van Wijnen aan de slag om een fraaie invulling te geven aan de locatie.

  • linkedin
  • whatsapp