Nieuws

Start asbestsanering en sloop UWV-kantoor Nijmegen

In Nijmegen zijn we bezig met de asbestsanering en totaalsloop van het voormalige UWV-kantoor. Het werk maakt onderdeel uit van een grote herontwikkeling in het Stationsgebied, aan de westzijde. Op de locatie wordt plaats gemaakt voor een nieuw markant gebouw met entree naar het centraal station.
 
In nauwe samenspraak met onze opdrachtgever NEOO en Van Herk Groep hebben we een sloopplan opgesteld met veel aandacht voor veiligheid en omgevingsfactoren omdat er in dit gebied veel projecten tegelijkertijd in uitvoering zijn. Ook is de ligging aan de welbekende Vijfknoop – een drukke verkeersader met diverse verkeersstromen en passerend publiek.

Asbestsanering en sloop van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen
Asbestsanering en sloop van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen
Asbestsanering en sloop van het voormalige UWV-kantoor in Nijmegen

Momenteel zijn we bezig met de asbestsanering van de buitengevels en inpandige sloopwerkzaamheden voor het demonteren van diverse materialen voor circulair hergebruik. In samenwerking met SRBA Group worden grote hoeveelheden gipsplaten gedemonteerd en toegepast in andere bouwprojecten.

Tevens worden er in deze fase grote hoeveelheden hardhout uit het gebouw gehaald dat in samenwerking met onze collega’s bij 2dehandsbouwmaterialen.nl en Insert wordt bewerkt en ook weer als bouwmateriaal wordt ingezet bij nieuwe bouwprojecten. We maken hiermee gezamenlijk forse stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot en primaire grondstoffen winning!

De demontage en hergebruik van gipsplaten