Nieuws

Totaalsloop D'r Pool verloopt gestaag!

De totaalsloop van het voormalige recreatiecomplex D’r Pool in Gemeente Kerkrade verloopt gestaag! Het binnenbad, dat zich binnen het gebouw op de eerste verdieping bevond, is inmiddels volledig gesaneerd van asbesthoudende toepassingen en gesloopt. Vervolgens hebben we in fases het dak volledig gedemonteerd. Hierbij zijn de vrijgekomen materialen uitgesorteerd en is de onderliggende casco-constructie gesaneerd en verwijderd.

In samenwerking met onze zusterorganisatie Hesta Eindhoven B.V. zullen in de laatste fase van onze werkzaamheden een aantal te behouden keerwanden constructief worden verstevigd d.m.v. een (hulp-)staalconstructie. Hierdoor kunnen de te verwijderen keerwanden gesaneerd en gesloopt worden in combinatie met het grondwerk voor de taluds.

Na voltooiing van alle sloop- en grondwerkzaamheden worden de heipalen ingemeten en het perceel opgehoogd met grond, ter voorbereiding op de nieuwbouw van diverse woningen en appartementen.