Nieuws

Totaalsloop voormalige zusterflat Liduina vergevorderd

Inmiddels is de machinale totaalsloop van de voormalige zusterflat van Liduina in Boxtel al vergevorderd! Het is een uitdagend project waarbij we, naast de veiligheidsmaatregelen uit ons veiligheids- en sloopplan, extra veel aandacht hebben voor de doorgang van de kritische bedrijfsprocessen en de directe omgeving van de zorgstelling.

Voor de constructieve veiligheid en het voorkomen van schade aan de te handhaven belendende gebouwen, is de zusterflat eerst constructief volledig losgezet van de bebouwing. Vervolgens zijn extra maatregelen getroffen om de belendende bebouwing – die tijdens onze werkzaamheden volledig in gebruik zijn – veilig te stellen en te houden tijdens de realisatie. Hierdoor kunnen de werkzaamheden beheerst en veilig worden uitgevoerd!

© Foto's door: Tino Molenaar (Demolition Photography)