Nieuws

Sloop Blaak 333 al in volle gang

Momenteel zijn we volop bezig met weer een mooie transformatie in 't hart van Rotterdam, de totaalsloop van het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank aan de Blaak 333. Het kantoorgebouw telt maar liefst 18 verdiepingen en is 60 meter hoog!

Samen met onze opdrachtgever Dura Vermeer Bouw Zuid West - die op de locatie een wooncomplex met commercieel programma en een daktuin zal realiseren - hebben we een doordacht veiligheids- en sloopplan opgesteld en de sloopmethodiek bepaald. De omgevingsfactoren; belendende bebouwing op korte afstand, beperkte ruimte, openbaar gebied met veel en diverse verkeerbewegingen zijn hierbij bepalend voor de keuzes die wij hierbij hebben gemaakt.

Totaalsloop

Na goedkeuring door bevoegd gezag zijn we op de projectlocatie aan de slag gegaan. Na het volledig strippen van de hoogbouw, waarbij veel bouwmaterialen zijn vrijgekomen voor direct hergebruik, zijn we begonnen met de ontmanteling van de laagbouw en het verwijderen van de glasplaten om vervolgens te kunnen starten met de totaalsloop van de hoogbouw.

De bestaande kelder en fundering worden hergebruikt voor de nieuwe 70-meter hoge woontoren. De sloopwerkzaamheden zullen in december 2023 zijn afgerond.

  • linkedin
  • whatsapp