Thijs & Thijs (& Thijs)

Thijs senior en junior

Waar anders dan in een familiebedrijf ben je zo bewust bezig met wat je nalaat aan de volgende generaties? M. Heezen werd in 1956 opgericht door de eerste Thijs (†). Hoewel zijn zoon, Thijs (senior), nog volop in het bedrijf werkt, zijn alle Heezen Bedrijven inmiddels op papier overgedragen aan zijn kleinzoon Thijs (junior). Of dat grote veranderingen met zich meebrengt? Nee, want de visie op succesvol werken is al drie generaties hetzelfde.

Thijs sr.
"Ons gezin bestond uit zes personen: vader, moeder, mijn oudere broer en zus, ikzelf en mijn jongere broer. Of het in de naam zit, weet ik niet, maar van de vier kinderen had ik al van jongs af aan de meeste interesse in het bedrijf van pa. Ik ging zo vaak mogelijk mee. Op mijn achttiende - toen het bedrijf twintig jaar bestond - ging pa naar Amerika voor een hartoperatie. Hij is daar gestorven. Mijn wereld stortte in, we waren zo'n dikke vrienden. Na een poosje vroeg ik me af: wat zou pa hebben gewild? Dat was me duidelijk, doorgaan met het bedrijf."

Thijs jr.
"Ik ben precies als mijn vader. Al in mijn kinderjaren liep ik zo veel mogelijk mee in het bedrijf. Ik wilde alles weten en alles zien. Ik ben ervan overtuigd dat je in de praktijk het beste leert, dus ik heb alle onderdelen van het bedrijf gezien door de jaren heen. De laatste jaren ben ik vooral met pa meegegaan. Nu staan we samen aan het roer."

Thijs sr.
"In de loop der jaren is het bedrijf flink gegroeid en heb ik andere bedrijven overgenomen. In diezelfde jaren heb ik afscheid moeten nemen van mijn moeder, zus en twee broers. Ik ben als enige over. Dat heeft me veel verdriet gebracht, maar ook veel geleerd. Ik richt me op dingen die belangrijk zijn en laat me niet gek maken door onbelangrijke zaken. Mijn kinderen zijn belangrijk voor me. Ik vind het fijn dat ik in Thijs een goede opvolger heb gevonden voor Heezen."

Thijs jr.
"Pa heeft hier iets moois opgebouwd. Een sterk bedrijf waarin de juiste dingen belangrijk zijn: met plezier werken, aandacht voor onze mensen en hart voor de toekomst. Pa heeft het bedrijf aan mij overgedragen toen het zestig jaar bestond. Ik hoop dat - binnen de familie - te doen als we honderd jaar bestaan. Heezen hoeft dan niet groter te zijn. Onze aandacht gaat uit naar continuïteit door goede samenwerking, optimale processen en duurzaamheid."

Sloop eisenhowerflat

"De wens die mijn vader had voor hem en mij, hebben we niet kunnen verwezenlijken. Maar voor mij en mijn zoon is het wel gelukt en daar ben ik van alles het meest trots op."

Thijs sr.

Thijs sr.
"Dat laatste, duurzaam werken, is altijd al belangrijk geweest voor ons. Mijn vader deed het al: gedetailleerd slopen en gescheiden afvoeren. Net zoals hij richten wij ons op hergebruik van materialen en circulair slopen. Wij hebben daar stof-, trillings- en geluidsarm werken aan toegevoegd. Daarbij zijn we zuinig op onze medewerkers door met slimme inzet van modern materieel te slopen. We doen al veel aan duurzaamheid, maar er zijn - voor ons en onze partners - nog genoeg stappen te zetten. Daarmee raken we meteen een andere vorm van duurzaamheid: de continuïteit van het bedrijf."

Thijs jr.
"We zien ruimte voor verbetering en daar zullen we ons de komende jaren op richten. We hopen dat samen met onze opdrachtgevers, werknemers, partners en onderaannemers te doen, want samen bereiken we het meest. Kennis delen en samen slimmer worden, daar komt het in het kort op neer."

Thijs sr.
"Wat we vroeger al deden, heeft een naam gekregen. Voorbespreken en samen een project uitvoeren zodat er voor iedereen een 'plus' uitkomt, heet nu ketensamenwerking. Gewoon vertellen hoeveel zaken kosten en hoeveel winst er wordt behaald, noemen we nu transparantie. Het is goed dat er veel aandacht is voor het samen behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De nieuwe generatie mag dat nu verder uitwerken."

Thijs jr.
"Ik verwacht dat in een keten samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te behalen over een paar jaar de standaard is. Mooi, want ik zie dat de kwaliteit, het werkplezier en de financiën er daarbij op vooruit gaan. Ik hoop daarmee te bereiken dat we de wereld - in ieder geval het gedeelte waar we invloed op hebben - zo goed mogelijk overdragen aan de volgende generatie."