432 woningen

Asbestsanering 432 woningen, 9 complexen aan het Beatrixhof in Uden

In opdracht van KnaapenGroep hebben we de asbestsanering ten behoeve van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden van 432 woningen verdeeld over 9 complexen aan het Beatrixhof in Uden gerealiseerd! M. Heezen heeft de saneringswerken in bewoonde toestand uitgevoerd en is meer dan een jaar intensief aanwezig geweest op en rond het Beatrixhof. Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden werden alle bewoners goed op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en planning, ook kregen ze hierbij ondersteuning van een bewonersbegeleider. Een ingrijpende operatie voor de bewoners maar in goede handen binnen het bouwteam van onze opdrachtgever KnaapenGroep (met wie wij veel samenwerken) door de enorme ervaring met dit soort complexe renovatieprojecten!

  • Plaats: Uden
  • Opdrachtgever: KnaapenGroep
  • Start: nov 2020
  • Oplevering: dec 2021
Beatrixhof in Uden
Asbestsanering ten behoeve van renovatie
Asbestsanering 432 woningen verdeeld over 9 appartementencomplexen aan het Beatrixhof in Uden
Asbestsanering

Grootschalige renovatieprojecten

In iedere woning van de 432 woningen verdeeld onder 9 appartementencomplexen zaten asbesthoudende toepassingen verwerkt, zoals asbesthoudende lijmlagen en ontluchtingsbuizen. Alle asbesthoudende toepassingen zijn zorgvuldig gesaneerd en verwijderd. Doordat we beschikken over eigen materieel en meer dan 60 werknemers voor de asbest, zijn we erg flexibel en zijn we in staat diverse (grootschalige) projecten gelijktijdig en secuur in uitvoering te hebben.