Hurksestraat

Asbestsanering en totaalsloop voormalig Philips-gebouw 'BF'

Inmiddels heeft M. Heezen de omvangrijke asbestsanering en totaalsloop van het voormalige Philips-gebouw 'BF' aan de Hurksestraat in Eindhoven afgerond. Een fantastische opdracht van VDL Vastgoed, die het gebouw na een leegstand van 15 jaar had aangekocht om uitbreiding te kunnen realiseren van hun bestaande activiteiten in het gebied. Het sterk vervallen oude gebouw was niet te behouden door de aanwezigheid van vele asbesthoudende toepassingen in de gehele hoofddraagconstructie. Met name de aanwezigheid van grote hoeveelheden van zgn. spuit-asbest zorgden voor een niet-alledaagse asbestsanering. Bovendien stond het gebouw in binnenstedelijke omgeving met belendende gebouwen, waaronder een open parkeergarage!

Diverse maatregelen

Door de jarenlange ervaring van Heezen bij de asbestsanering en sloop van complexen in Nederland, waarbij ook spuit-asbest is toegepast, hebben we met een doordacht plan van aanpak deze sanerings- en sloopwerkzaamheden succesvol uitgevoerd. Op de mooie overzichtsfoto's en de video hierboven zijn de werkzaamheden in volle gang en is goed zichtbaar welke voorzieningen zijn aangebracht om de werkzaamheden veilig en met minimale impact voor de omgeving uit te kunnen voeren. Na afronding van de asbestsanering en sloopwerkzaamheden, zijn we gestart met grondwerk en infra om de locatie bouwrijp te maken voor de nieuwe ontwikkelingen.

Asbestsanering en totaalsloop van het voormalige Philips-gebouw 'BF' in Eindhoven
Infrawerken en bouwrijp maken van de locatie aan de Hurksestraat Eindhoven
Bouwrijp maken

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of nieuwsgierig naar wat wij nog meer doen op het gebied van sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering, infratechniek of meer? Bekijk alle referenties of neem contact met ons op!