Grootschalige asbestsanering Eisenhowerflat 3 Sittard-Geleen

In opdracht van Heijmans Woningbouw Zuid realiseerden we de asbestsanering van de Eisenhowerflat 3 in Sittard-Geleen uit, één van de vijf galerijflats in de Sittardse wijk Limbrichterveld. De flat bestond maar liefst uit 120 woningen. Eerder voerden we ook de asbestsanering ten behoeve van de renovatie van 140 appartementen van de Goyenflat voor ze uit.

  • Plaats: Sittard-Geleen
  • Opdrachtgever: Heijmans
  • Start: juli 2020
  • Vrijgave: december 2020

Asbestsanering 120 woningen

We zijn gestart met de eerste fase, de asbestsanering van toepassingen in de woningen. In nauwe samenwerking met bevoegd gezag, ZoWonen en Heijmans verliepen de werkzaamheden "onopvallend voorspoedig" en gingen we vervolgens over tot de tweede fase. Zodra de inpandige sanering had plaatsgevonden werd de volgende fase, de sanering van de volledige voor- en achtergevels van het flatgebouw en het verwijderen van alle asbesthoudende toepassingen in de open lucht, opgestart. In alle gevels zijn asbesthoudende toepassingen verwerkt, zoals asbesthoudende panelen en asbesthoudende kit. De gevels van de woningen worden onder asbestcondities compleet gedemonteerd en afgevoerd. Tevens waren de kopgevels van de flat voorzien van asbesthoudende leien.

Sloop na sanering (video)

Aansluitend op de asbestsanering zijn de sloopwerkzaamheden zorgvuldig en gecontroleerd uitgevoerd. Met veel aandacht voor duurzaamheid, een uitstekend sloopplan en zorg voor de omgeving zijn de werkzaamheden gerealiseerd. Bekijk ook de video van de sloop!

"Geheel volgens planning is de Eisenhowerflat 3 in Sittard officieel vrijgegeven. De asbestsanering is voorspoedig verlopen en er kon een start worden gemaakt met de uitvoering van de sloopwerken."

Eisenhowerflat