Eisenhowerflat (asbestsanering)

Grootschalige asbestsanering Eisenhowerflat 3 Sittard-Geleen

In opdracht van Heijmans Woningbouw Zuid voeren we de asbestsanering van de Eisenhowerflat 3 in Sittard-Geleen uit, één van de vijf galerijflats in de Sittardse wijk Limbrichterveld. De flat bestaat maar liefst uit 120 woningen. Eerder voerden we ook de asbestsanering ten behoeve van de renovatie van 140 appartementen van de Goyenflat voor ze uit.

  • Plaats: Sittard-Geleen
  • Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw Zuid
  • Start: juli 2020
  • Vrijgave: december 2020

Asbestsanering 120 woningen

We zijn gestart met de eerste fase, de asbestsanering van toepassingen in de woningen. In nauwe samenwerking met bevoegd gezag, ZoWonen en Heijmans verliepen de werkzaamheden "onopvallend voorspoedig" en gingen we vervolgens over tot de tweede fase.

Zodra de inpandige sanering had plaatsgevonden werd de volgende fase, de sanering van de volledige voor- en achtergevels van de woningen het flatgebouw en het verwijderen van alle asbest toepassingen in de open lucht, opgestart. In alle gevels zijn asbesthoudende toepassingen verwerkt, zoals asbesthoudende panelen en asbesthoudende kit. De gevels van de woningen worden onder asbestcondities compleet gedemonteerd en afgevoerd. Tevens waren de kopgevels van de flat voorzien van asbesthoudende leien.

Na afronding van de asbestsaneringswerkzaamheden, kon een start worden gemaakt met de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

"Geheel volgens planning is op 18 december 2020 de Eisenhowerflat 3 in Sittard officieel vrijgegeven. De asbestsanering is voorspoedig verlopen en er kan een start worden gemaakt met de uitvoering van de sloopwerken."

Eisenhowerflat
Asbestsanering

Meer referenties?

Wil je meer referenties zien of weten wat M. Heezen voor u kan betekenen op het gebied van sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering of infratechniek? Bekijk al onze referenties of neem contact met ons op!