Eureka

Asbestsanering en sloopwerken Eureka Breda

In samenwerking met onze collega’s van Vissers uit Oosterhout hebben we de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalige Euretco terrein in Breda gerealiseerd. De verouderde panden dienden ruimte te maken voor een gevarieerd en autoluw woongebied met 307 wooneenheden in het groen. Het nieuwe plan zal bekend komen te staan onder de naam “Eureka”!

Minimale overlast en veiligheid voorop

Hierbij werd de sanering van asbesthoudende toepassingen uit de verouderde panden uitgevoerd door Vissers. Na gereed komen van de asbestsaneringswerkzaamheden werd er gestart met de sloopwerkzaamheden, waarbij zoveel als mogelijk de vrijkomende materialen voor direct circulair hergebruik zijn ingezet en voor hoogwaardige recycling tot nieuwe grondstoffen. Met minimale overlast voor de omgeving en veiligheid voorop, zijn de werkzaamheden gecontroleerd en zorgvuldig uitgevoerd!

Meer referenties

Weten wat wij nog meer kunnen betekenen op het gebied van sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering of infratechniek? Bekijk alle referenties!