Infra

Infrawerkzaamheden voormalig woonwagencentrum Sittard

In Sittard zijn we in opdracht van Nijbod Consultancy op een voormalig woonwagencentrum bezig geweest met diverse infratechnieken ter herinrichting als zijnde natuurgebied. Een uiteenlopend project bestaande uit diverse opbreek-, grond-, en rioleringswerkzaamheden betreffende de herinrichting van de oude situatie en tevens het realiseren van 24 nieuwe standplaatsen voor de bewoners elders.

Riolering en drainage (WADI)

De infrawerkzaamheden zijn tot een goed einde gebracht. Het project, op maar liefst 22.000m2 terrein, is zeer voorspoedig verlopen met enthousiaste reacties. Het voormalige terrein is heringericht als zijnde natuurgebied en zijn er diverse werkzaamheden met betrekking tot riolering en drainage (WADI) uitgevoerd. Ten slotte is op het gehele terrein een zogenaamde leeflaag met een dikte van één meter aangebracht voor de verdere inrichting en gebruik van het natuurgebied. Voor de bewoners heeft M. Heezen een geheel nieuw centrum met standplaatsen, groenvoorziening en terreininrichting elders gerealiseerd.