Strabrecht College

Sloopwerken Strabrecht College Geldrop

In oktober 2020 zijn we gestart met de sloopwerken ten behoeve van de totaalsloop van de voormalige Mavo-afdeling van het Strabrecht College in Geldrop. Wij hebben dit project op basis van veiligheid, kwaliteit en circulariteit verkregen. De materialen die vrijkomen uit de sloop zullen worden gescheiden voor direct circulair hergebruik in andere toepassingen, een deel van deze circulair geoogste materialen schenken wij aan een maatschappelijke organisatie in de Gemeente Geldrop-Mierlo!

Totaalsloop voormalige MAVO-afdeling

De totaalsloop van de voormalige MAVO-afdeling is één deel van de geplande sloopwerkzaamheden op de onderwijslocatie. De rest van het schoolgebouw, uiteraard met uitsluiting van de nieuwbouw, staat gepland voor 2021. Ook de aangrenzende sporthal zal behouden blijven, hierdoor is er extra aandacht voor het constructief loszetten van de te slopen bouwdelen.

Sloop oude schoolgebouw (fase 2)

Na het gereedkomen van fase 1 van de sloopwerkzaamheden aan de voormalige MAVO-afdeling van het Strabrecht College in oktober 2020 te Geldrop, zijn we begin september 2021 gestart met de sloopwerkzaamheden van fase 2: het oude hoofdgebouw. Ook hierbij dienen de sportfaciliteiten behouden te blijven. Om de leerlingen in het nieuwe schooljaar veilig te kunnen laten sporten, is er extra aandacht besteedt aan het sloopveiligheidsplan. De te slopen bouwdelen zijn volledig constructief losgezet van de te handhaven sportfaciliteit, hierdoor is er een veilige omgeving gecreëerd en geen overlast tijdens het sporten! Alle vrijkomende materialen uit de sloop worden gescheiden voor circulair hergebruik.