Zusterflat Rijnstate Ziekenhuis

Ontmanteling voormalige zusterflat Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Op het voorterrein van het ziekenhuiscomplex Rijnstate in Arnhem zijn we bezig geweest met de sloopwerken van de oude zusterflat. De vijftien bouwlagen tellende flat is voorspoedig en volgens planning geheel ontmanteld! Een precisieklus, want de beschikbare ruimte was beperkt. De verouderde toren bood de laatste jaren onderdak aan diverse staffuncties, maar paste niet langer meer in het overkoepelende plan van het ziekenhuis. Na een uitgebreide selectie waren wij geselecteerd om de sloop ter hand te nemen.

  • Plaats: Arnhem
  • Opdrachtgever: Stichting Rijnstate ziekenhuis
  • Start: September 2019
  • Oplevering: Begin 2020
  • BVO: 6.500m2
  • Hoogte: 45 meter

Innovatieve sloopmethoden

We hebben veel ervaring met sloopwerkzaamheden in zorgomgevingen. De ontmanteling van de voormalige zusterflat van Rijnstate Ziekenhuis was dan ook een complexe sloop. De ruimte die we hadden was beperkt. Bovendien lag het object zeer dicht tegen de toegangsweg naar de parkeergarage. Reden dat we de vijf bovenste lagen van het gebouw moesten 'afpellen' volgens de Japanse sloopmethode, waarbij een kraan op de bovenste verdieping staat en zich als het ware laag voor laag naar beneden 'vreet'. Pas vanaf bouwlaag tien konden we slopen met een kraan naast het voormalige gebouw en vanaf het maaiveld de sloop verder oppakken.

De ontmanteling vond zorgvuldig plaats, omdat we zoveel mogelijk materialen wilden aanbieden voor hergebruik. Zo is een deel van de gevelbeplating gebruikt in een ander project en is het puin deels verwerkt als onderlaag voor de nieuwe parkeerplaatsen van het ziekenhuis. Ook de ontmantelde veiligheidstrappen hebben een nieuwe bestemming gekregen binnen het Rijnstate Ziekenhuis.

Wederzijds vertrouwen

Veiligheid, planning, behoud van parkeervoorzieningen, circulariteit en duurzaamheid waren voor het ziekenhuis belangrijke kaders bij de sloop van de zusterflat. Er werd gezocht naar een bedrijf met vele ervaring in de zorg. Het wederzijdse vertrouwen speelde een enorme rol in de samenwerking. We werkten namelijk in een ziekenhuisomgeving, gelegen in een woonwijk. Het was belangrijk goed om te gaan met zowel veiligheid, als geluidsoverlast, stof, trilling, etc.

De ontmanteling van de voormalige zusterflat van Rijnstate Ziekenhuis betrof een goede uitvoering van een zeer complexe klus, innovatieve slooptechnieken en uiterste veiligheid binnen een beperkte ruimte.

"Wederzijds vertrouwen speelt een belangrijke rol in de samenwerking. We zochten een bedrijf met ervaring in de zorg. We selecteren op kwaliteit en niet op prijs."

Willem Jan Hanegraaf
Programmadirecteur Rijnstate

Snel schakelen

Inmiddels is het gebouw in zijn geheel verwijderd. In februari is de hoofdconstructie helemaal gesloopt en zijn we verder gegaan met de onderbouw: de kelder en fundering. Vervolgens heeft de afvoer van steenachtige materialen plaats gevonden ten behoeve van circulair hergebruik en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Tot slot is in goede samenwerking met de opdrachtgever Rijnstate op de voormalige locatie van de zusterflat versneld het parkeerterrein en infrawerken aangelegd, wat tijdelijk zijn dienst heeft gedaan als helikopterbasis. Wegens de noodsituatie met betrekking tot de corona-crisis is ons de vraag gesteld hier snel in te kunnen schakelen.