Week 6/7

De toneeltoren, de grote zaal en de linker voorzijde

De afgelopen twee week is volop verder gewerkt aan de toneeltoren, de grote zaal en de linker voorzijde van het theater. In de grote zaal is het klankbord verwijderd en afgevoerd via het dak en is alles aan het plafond gedemonteerd en omlaag gebracht. Aan de linker voorzijde van het theater zijn we verder gegaan met de sloopwerkzaamheden, waaronder het verwijderen van de niet dragende wanden in de kelderruimtes onder het toneel en de tribunes. Tot slot zijn diverse sparingen gemaakt voor het plaatsen van hulpstaal om de huidige constructie tijdelijk te ondersteunen.

Meer zien?

Ga terug naar het overzicht en bekijk de andere projectupdates voor meer informatie en foto's.