Werkwijze asbest

Werkwijze asbestsanering: het verwijderen of saneren van asbest

Heezen is als ketenpartner voor zowel sloop als asbestsanering veel betrokken bij woningrenovaties en verduurzamingsprojecten. Door onze grote capaciteit vakmensen en modern materieel kunnen wij diverse grote projecten gelijktijdig en secuur uitvoeren. Volledig gecertificeerd en in alle voorkomende risicoklassen. Op basis van een inventarisatierapport bekijken we samen met de opdrachtgever welke asbestbron gesaneerd moet worden en hanteren we de saneringsmethode die de minste overlast geeft aan de bewoner.

Werkwijze asbestsanering door Heezen voor woningcorporaties
Diverse asbestmethoden voor asbestsaneringen

LEAN-planning en bewoners

Wij ontzorgen de opdrachtgever met alle benodigde meldingen en documentatie richting derde instanties. Goede afstemming voor, tijdens én na onze werkzaamheden en het informeren van bewoners zorgt voor een uitstekende naleving van de overeengekomen LEAN-planning

Documentatie asbestsanering
Bewonerscommunicatie betreft asbestsanering bij woningrenovaties
LEAN-planning bij asbestsanering en woningrenovaties

Het containment

Vervolgens creëren we een veilig werkgebied, oftewel ‘het containment’, alleen te betreden via een decontaminatie-unit door saneerders. Een containment is een constructie die de werkplek afschermt van de omgeving, waarin een niveau van onderdruk en ventilatievoud in stand wordt gehouden om de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving te voorkomen. Nadat de asbestbron verwijderd en verpakt is, wordt het containment gereinigd. Hierbij is voortdurend een DTA-er aanwezig als aanspreekpunt. 

Het containment en decontaminatie-unit bij asbestsanering
Deskundig toezichthouder asbest bij asbestsanering
Opgeleverde asbestsanering voor woningcorporaties

Eindcontrole en oplevering

Vervolgens verlaten zowel personen als materialen het containment en wordt een eindcontrole uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie-instelling, gevolgd door de oplevering. Naast asbest saneren verzorgen we ook de chemische reiniging van objecten of gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6.