Blijf op de hoogte

Bouwplaatsinrichting renovatiesloop en asbestsanering AMC

In goede samenwerking met Heijmans Utiliteit, al vanaf de aanbestedingsprocedure, zijn we gestart met de renovatiesloop en asbestsanering van het Amsterdam UMC locatie AMC (Academisch Medisch Centrum). De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de herontwikkeling van beddentorens F en G van de zorginstelling. De modernisering van de beddentorens vindt plaats wegens de functionele en technische veroudering en de schuifbewegingen die voortvloeien uit de bestuurlijke fusie. De doorgang van alle bedrijfsprocessen van het ziekenhuis, veiligheid en voorkomen van hinder zijn hierbij van groot belang.

Als bijkomend onderdeel van het project hebben we samen Heijmans Wegenbouw de infratechniek, onder andere asfalteringswerkzaamheden, ten behoeve van de bouwplaatsinrichting weten te realiseren.

  • linkedin
  • whatsapp