Infographic Chroom-6

Infographic Chroom-6 VOMI

De VOMI, de branchevereniging van dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, is een bewustwordingscampagne begonnen over de risico’s van het schadelijke Chroom-6. Hiermee geven zij tevens inzicht in de verantwoordelijkheden en maatregelen die er mee samenhangen. Middels een overzichtelijke infographic wordt uitgelegd hoe men op een veilige manier kan werken wanneer sprake is van Chroom-6 houdende materialen. Met ons Chroom-6 certificaat, dat we een jaar geleden als primeur in ontvangst namen, tonen we aan over de juiste ervaring en deskundigheid te beschikken voor het veilig en zorgvuldig verwijderen van Chroom-6. Zie hier de infographic:

  • linkedin
  • whatsapp