Infrawerken De Bankier

Infrawerken De Bankier

Na afronding van de sloopwerkzaamheden van het oude bankgebouw (voor de bouw van De Bankier) aan de Spoorlaan in Tilburg, zijn we gestart met de infrawerken ten behoeve van de nieuwbouw. Ten eerste zijn we begonnen met het ophogen van de bouwput, het ontgraven van de kraanpoer en de rest van het grondwerk. Na het ontgraven van de rest van de bouwput zijn we overgegaan tot het koppensnellen van de 200+ gerealiseerde boorpalen op juiste hoogte van de fundering en maken we het grondwerk gereed voor het storten van de werkvloer. Aanvullend wordt er nog graafwerk verricht voor het plaatsen van de infiltratieputten en zullen we het straatwerk rondom de nieuwbouw realiseren in een later stadium.

Infrawerken De Bankier Tilburg
Infrawerken na sloop De Bankier in Tilburg
Infratechniek nieuwbouw De Bankier in Tilburg
  • linkedin
  • whatsapp