Blijf op de hoogte

Terrein oude Suiker Unie fabriek bouwrijp voor nieuwbouw

Na de sloop van de iconische schoorsteen, de werkplaatsloodsen én de volledige onderbouw van de oude Suiker Unie fabriek in Puttershoek, als gevolg op de eerdere sloopwerkzaamheden, is het terrein nu op de laatste aanvulwerkzaamheden na bouwrijp voor de nieuwbouw! Grove betonvloeren, betonfundaties, betonnen kelders en opslagbunkers zijn gesloopt. In de komende jaren komt op het terrein een grootschalige bedrijvencampus met een zonneweide van zo’n twintig hectare, wat een nieuw en volstrekt ander tijdperk en een flinke boost in zal gaan luiden voor dit stukje Puttershoek. Al het vrijgekomen betonpuin is voor hoogwaardige recycling afgezet naar de betonwarenindustrie en het gemengde puin op locatie bewerkt tot hoogwaardige kwaliteit granulaat voor de nieuwbouw!

  • linkedin
  • whatsapp