Stadhuisplein

Totaalsloop voormalige gemeentekantoor Eindhoven

In opdracht van Bouwonderneming Goevaers & Znn. B.V. hebben we de totaalsloop van Stadhuisplein 6 (bekend als het voormalige gemeentekantoor), midden in het stadscentrum van Eindhoven gerealiseerd. Na de asbestsanering en sloopwerken van de voormalige V&D in Eindhoven, alweer een binnenstedelijk project met beperkte ruimte, belendende gebouwen, verkeer en passerend publiek. In goed overleg met onze opdrachtgever en bevoegd gezag hebben we een sloopplan opgesteld en maatregelen getroffen die hebben geleid tot optimale veiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de realisatie.

Duurzaamheid en circulariteit

Daarbij hebben we circulariteit en duurzaamheid uiteraard ook aandacht gegeven, veel geoogste bouwmaterialen hebben direct een tweede leven gekregen en bouwgrondstoffen komen terug in nieuwbouw. Hiermee is de ontmanteling van één van de drie gebouwen aan het stadhuisplein voltooid, we zien uit naar het vervolg en de uiteindelijke totale herontwikkeling van deze mooie locatie in de stad!