Stadhuisplein

Herontwikkeling Stadhuisplein Eindhoven

In opdracht van Goevaers & Znn. B.V. voerden we diverse asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden uit aan en rondom het Stadhuisplein in Eindhoven voor de herontwikkeling van deze mooie locatie. Uiteraard een bekende plek voor ons, waar we weer diverse binnenstedelijke projecten met beperkte ruimte, belendende gebouwen, verkeer en passerend publiek hebben weten te realiseren.