Stadhuisplein

Stadhuisplein Eindhoven

In opdracht van Goevaers & Znn. B.V. voeren we diverse sloopwerkzaamheden uit aan en rondom het Stadhuisplein in Eindhoven. Uiteraard een bekende plek voor ons, waar we weer diverse binnenstedelijke projecten met beperkte ruimte, belendende gebouwen, verkeer en passerend publiek hebben weten te realiseren.